IZASLANIK - MEMIDŽAN IRMA


Ime i prezime: Irma Memidžan

Datum rođenja: 09.05.1983. godine

Mjesto rođenja: Konjic

Prebivalište: Konjic

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje: Doktor medicine, Specijalista pedijatar

Završena škola/znanstveno zvanje: Doktor medicine

Radno iskustvo:

- Bolnica Konjic

- Doktor medicine - Dom zdravlja Konjic

- Skupština HNK

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- SDA, potpredsjednik Kantonalnog SDA HNK

- Vijećnik u Općinskom vijeću Konjic - 2 mandata

- Zastupnik u Skupštini HNK – 1 mandat

Obiteljsko stanje: neudana