ДЕЛЕГАТ - МЕМИЏАН ИРМА


Име и презиме: Ирма Мемиџан

Датум рођења: 09.05.1983.године

Мјесто рођења: Коњиц

Пребивалиште: Коњиц

Националност: Бошњак

Страначка припадност: SDA

Занимање: Доктор медицине, Специјалиста педијатар

Завршена школа/стручно звање: Доктор медицине

Радно искуство:

- Болница Коњиц

- Доктор медицине - Дом здравља Коњиц

- Скупштина HNK

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

- SDA, потпредсједник Кантоналног SDA HNK

- Вијећник у Општинском вијећу Коњиц - 2 мандата

- Посланик у Скупштини HNK – 1 мандат

Породично стање: неудата