IZASLANIK - HAJDAREVIĆ IZEN


Ime i prezime: Izen Hajdarević

Datum rođenja: 04.07.1981. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

Prebivalište: Kladanj

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: NAROD I PRAVDA

Zanimanje: VSS –dipl- žurnalista

Završena škola/znanstveno zvanje: VSS- dipl.žurnalista

Radno iskustvo:

- Uposlenik Univerziteta u Tuzli (od 2012. godine) – 10 godina

- Pripravnički staž - 2011. godina – Općina Kladanj

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- 2020. - predsjednik Povjerenstva Narod i Pravda TK-a

- 2021. godine izabran za predsjednika Izvršnog odbora NIP TK-a

- 2022. godine - na Općim izborima izabran u Skupštinu TK-a

Obiteljsko stanje: oženjen, otac dvoje djece