ДЕЛЕГАТ  - ХАЈДАРЕВИЋ ИЗЕН


Име и презиме: Изен Хајдаревић

Датум рођења: 04.07.1981. године

Мјесто рођења: Тузла

Пребивалиште: Кладањ

Националност: Бошњак

Страначка припадност: NAROD I PRAVDA

Занимање: ВСС – дипл. журналиста

Завршена школа/стручно звање: ВСС – дипл.журналиста

Радно искуство:

- Упосленик Универзитета у Тузли (од 2012. године) – 10 година

- Приправнички стаж - 2011. година – Општина Кладањ

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

- 2020. - предсједник Повјеренства Narod i pravda ТК-а

- 2021. године изабран за предсједника Извршног одбора NIP ТК-а

- 2022. године - на Општим изборима изабран у Скупштину ТК-а

Породично стање: ожењен, отац двоје дјеце