Име и презиме: Ведрана Вујовић

Датум рођења: 13.5.1994. године

Мјесто рођења: Сарајево

Пребивалиште: Сарајево

Националност: Српкиња

Страначка припадност: Демократска фронта- ДФ

Занимање: магистар политологије

Завршена школа/стручно звање: Факултет политичких наука Универзитета у

Сарајеву – магистар политологије-управљање државом

Радно искуство:

- Демократска фронта- запосленица Секретаријата - 2018.-2022. године

- професионална посланица у Скупштини Кантона Сарајево - 2022.- данас

 

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:

- чланица Предсједништва ДФ-а и Главног одбора

Породично стање: неудата