Име и презиме: Светлана Камењаш

Датум рођења: 12.1.1965. год.

Мјесто рођења: Нови Сад, Република Србија

Пребивалиште: Орашје

Националност: Српкиња

Страначка припадност: ХДЗ

Занимање: дипл.математичар-информатичар, пројектант ИС

Завршена школа/стручно звање:

- ВСС, Универзитет у Новом Саду, ПМФ математика-информатика

Радно искуство: 30 година рада у ИТ

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: /

Породично стање: удовица, двоје дјеце