ДЕЛЕГАТ - БАБИЋ АМРА


Име и презиме: Амра Бабић

Датум рођења: 16.2.1969. године

Мјесто рођења: Високо

Пребивалиште: Високо

Националност: Бошњакиња

Страначка припадност: Народ и правда- НиП

Занимање: Дипл. ecc

Завршена школа/стручно звање: ВСС, мр.сци.ецц, дипл.ецц

Радно искуство:

- градоначелница Града Високо 2012.-2020.

- Министарство финансија Зеничко-Добојског кантона 2011.-2012.

- директор VGT Consulting 2006.-2011.

- директорица филијале BBI банке у Високом 2005.-2006.

- шеф рачуноводства у „Асфалтградња” 1999.-2005.

Страначке активности и досадашњи политички ангажман: /

Породично стање: /