Delegat - Jurišić Damir


Ime i prezime: Damir Jurišić

Datum rođenja: 21.10.1986. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Posušje

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: HDZ BiH

Zanimanje: diplomirani menadžer odnosa s javnošću

Završena škola/stručno zvanje: Filozofski fakultet Mostar – odnosi s javnošću, diplomirani menadžer odnosa s javnošću VII/1 stepen

Radno iskustvo:
- Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona 2012.- 2013. godina,
- direktor JP Radio Posušje d.o.o. 2013. – 2018. godina
- predsjednik HŠK Posušje 2017. – 2019. godina

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- političko djelovanje kroz organizaciju mladeži HDZ BiH,
- poslanik u Skupštini Zapadnohercegovačkog kantona,

Porodično stanje: neoženjen