Делегат - Јуришић Дамир


Име и презиме: Дамир Јуришић

Датум рођења: 21.10.1986. године

Мјесто рођења: Мостар

Пребивалиште: Посушје

Националност: Хрват

Страначка припадност: ХДЗ БиХ

Занимање: дипломирани менаџер односа с јавношћу

Завршена школа/стручно звање: Филозофски факултет Мостар – односи с јавношћу, дипломирани менаџер односа с јавношћу VII/1 степен

Радно искуство:
- Министарство привреде Западнохерцеговачког кантона 2012.- 2013. година,
- директор ЈП Радио Посушје д.о.о. 2013. – 2018. година
- предсједник ХШК Посушјe 2017. – 2019. година

Страначке активности и досадашњи политички ангажман:
- политичко дјеловање кроз организацију младежи ХДЗ БиХ,
- посланик у Скупштини Западнохерцеговачког кантона,

Породично стање: неожењен