Posebna - tematska sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


21.01.2016.

1
Nakon razmatranja Informacije o stanju u elektroenergetskom sektoru Federacije BiH sa prijedlogom mjera, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, jučer na tematskoj sjednici, s ciljem osiguranja skladnog rada, dugoročnog održivog razvoja i uspješnog poslovanja elektroprivrednih društava, uključujući i uzimajući u obzir ciljeve EU i pravnu stečevinu EU, posebno uvažavajući polazno i buduće tehnološko, ekonomsko i pravno-regulatorno stanje u BiH, usvojio je sljedeće zaključke:

 1. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH će dati prioritet razmatranju svih 
  strateških dokumenata Vlade Federacije BiH vezane za elektroenergetski sektor u 
  FBiH, posebno program prestruktuiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji 
  BiH.
 2. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH zadužuje Vladu Federacije BiH i resorna 
  ministarstva da izvrše analizu i upute u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune 
  svih propisa kojim se regulišu oblasti registracije, izdavanja odobrenja, proizvodnje 
  i prodaje električne energije s ciljem smanjenja administrativnih prepreka u cijelom 
  procesu, radi stvaranja povoljnog okruženja za nove investicije u elektroenergetski 
  sektor.
 3. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH zadužuje sve subjekte u Federaciji BiH da 
  u okviru svih nadležnosti u daljnjim aktivnostima osiguraju stabilnost u proizvodnji i 
  opskrbi električne energije i energetsku samoodrživost Federacije BiH.
 4. Strategijom razvoja energetskog sektora osigurati maksimalno korištenje svih 
  izvora za proizvodnju energije s ciljem smanjenja ovisnosti od uvoza energenata, 
  sa tendencijom pretvaranja ovog sektora u vodeću izvoznu granu Federacije BiH, 
  vodeći računa o ekološkoj i socijalnoj prihvatljivosti.
 5. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH zadužuje Vladu Federacije BiH da izvrši 
  analizu stanja u rudnicima u Federaciji BiH, poslovanja i rada poslovodnih i 
  upravnih struktura, te ukoliko smatra potrebnim izvrši specijalnu reviziju poslovanja 
  zaključno sa 31.12. 2015. godine.
 6. Zadužuje se rukovodstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da sve pristigle 
  inicijative privrednih društava, privatnih investitora iz oblasti obnovljiih izvora 
  energije i stenogram sa sjednice proslijedi Vladi Federacije BiH i resornim 
  ministarstvima na razmatranje i daljnje postupanje.
 7. Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije BiH je opredjeljen da svake godine  
  održi tematsku sjednicu o elektroenergetskom sektoru s ciljem praćenja provedbe  
  predloženih zaključaka.

 

2