Posebna - tematska sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


21.01.2016.

Zakazana  posebna – tematska  sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 21. januara 2016. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Informacija  o stanju u elektroenergetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mjera,  
    - Prijedlog mjera     

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.