Predsjedatelj Martinović sa šefom ureda Svjetske banke za BiH Sheldonom o projektima u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, zapošljavanja..

Sarajevo,


19.02.2024.

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sastao se danas sa šefom ureda Svjetske banke za BiH Christopherom Sheldonom. Razgovarano je o projektima Svjetske banke u BiH u oblasti zdravstva, socijalne politike i zapošljavanja.

Projekti čiji je cilj poboljšanje zdravstvenih usluga u BiH među strateškim su projektima Svjetske banke u BiH. Kako bi oni bili što uspješniji neophodno je raditi na više različitih polja, počevši od analitičkih istraživanja zdravlja stanovništva i načina utroška sredstava u sektoru zdravstva, razmatranja smanjenja PDV-a na lijekove i učinaka takve odluke. do politika razvoja zdravstvenog sektora, naglašeno je na sastanku predsjatelja Martinovića sa šefom Svjetske banke za BiH Sheldonom. Sugovornici su konstatirali kako je sustavu zdravstva u BiH koji počiva na naslijeđenom principu međugeneracijske solidarnosti potrebna sveobuhvatna reforma koja će omogućiti bolju iskorištenost postojećih kapaciteta, kadrovskih i materijalnih, ojačati ih i modernizirati uvođenjen novih tehnologija. Konačan cilj je osigurati kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, smanjiti liste čekanja, spriječiti lutanja pacijenata između različitih ustanova zdravstve zaštite te im učiniti dostupnijim specijalističke pretrage.Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta F BiH upoznao je šefa ureda Svjetske banke za BiH s više tematskih rasprava o zdravstvu koje su vođene u ovom domu, uključujući i tematsku sjednicu, te s donošenjem konkretnih zakonskih rješenja s ciljem poboljšanja stanja u zdravstvenom sektoru, poput Zakona o konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova. Predsjedatelj Martinović izrazio je opredjeljenost za nastavak potpore projektima koji će unaprijediti sektor zdravstva u ovom entitetu kao i donošenja odluka i zakona koji će osigurati uvjete za neophodne reforme zdravstvenog sektora.

Pored projekata u oblasti zdravstva, na sastanku se razgovaralo i o projektima Svjetske banke u oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja. U tom kontekstu, predsjedatelj Martinović istaknuo je važnost suradnje s kantonalnim ustanovama u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.