2. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


09.07.2019.

Zakazana 2. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 18. jula 2019. godine u 13 sati.

Za 2. sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

  1. Verificiranje mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Prijedlozi zaključaka koji proizilaze iz presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br.: U-22/16 od 6.3.2019. godine, U-31/18 od 26.3.2019. godine, U-24/18 od 7.5.2019. godine, U-5/18 od 7.5.2019. godine, U-35/18 od 28.5.2019. godine, U-34/18 od 28.5.2019. godine, U-27/18 od 7.5.2019. godine i U-6/19 od 28.5.2019. godine,
  3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine  za 2019. godinu - hitni postupak,
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine  za 2019. godinu - hitni postupak,
  5. Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - hitni postupak.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.