Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190


1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pregled zakona i drugih akata usvojenih u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
  (mandatni period 2010-2014.godine)

- ZAKONI KOJE JE DOM NARODA USVOJIO PO HITNOM POSTUPKU
- ZAKONI KOJE JE DOM NARODA USVOJIO PO SKRAĆENOM POSTUPKU
- ZAKONI KOJE JE DOM NARODA USVOJIO PO REDOVNOM POSTUPKU-AUTENTIČNA TUMAČENJA KOJA SU DONIJELI DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
- NACRTI AKATA KOJE  JE PRIHVATIO DOM NARODA
- ODLUKE KOJE SU DOMOVI ZAJEDNIČKI DONIJELI
- ODLUKE KOJE JE DOM NARODA SAMOSTALNO DONIO
- AKTI NA KOJE JE DOM NARODA DAO SAGLASNOST
- PROGRAM KOJI JE DONIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE
- PLANOVI KOJE JE DOM NARODA USVOJIO
- STRATEGIJE KOJE  JE USVOJIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
-ZAKLJUČCI KOJE  JE USVOJIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
- AKTI KOJIMA JE DOM NARODA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DAO PODRŠKU
- DEKLARACIJE KOJE JE DONIO DOM NARODA PARLAMENTA FEERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
- REZOLUCIJE KOJE JE DONIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
- AKTI  KOJE JE DOM NARODA PRIMIO K ZNANJU
- IZVJEŠTAJI KOJE JE PRIHVATIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
- AKTI KOJE JE PRIHVATIO JEDAN DOM, A DRUGI DOM NIJE PRIHVATIO
- AKTI KOJE NISU USVOJILI DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
- AKTI KOJE JE DONIO JEDAN DOM, A DRUGI DOM NIJE RAZMATRAO
-AKTI KOJE JE USVOJIO PREDSTAVNIČKI DOM, A DOM NARODA NIJE RAZMATRAO
-AKTI KOJE JE USVOJIO DOM NARODA, A PREDSTAVNIČKI DOM NIJE RAZMATRAO
- AKTI NA USAGLAŠAVANJU

- AKTI KOJI SU USAGLAŠENI
- AKTI ZA KOJE JE ODLOŽENO IZJAŠNJENJE

ZAKONI KOJE JE DOM NARODA USVOJIO PO HITNOM POSTUPKU

 1. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - 1.Van. sj. – 26.3.2011,  „Službene novine Federacije BiH“, broj 14/11,
 2. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu -  1.Van. sj. – 26.3.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 14/11,
 3. Zakon o izmjeni Zakona o obligacionim odnosima -  2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11
 4. Zakon o izmjenama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine -  2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 44/11
 6. Zakon o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 44/11
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine -2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11
 9. Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju  ostvarenu pod povoljnijim uslovima - 4. Van. sj. – 29.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11,
 10. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 50/11,
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 50/11,
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine  - 7. sj. – 20.12.2011,, „Službene novine Federacije BiH“, broj 4/12,
 13. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, - 6. Van. sj. – 11.1.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 3/12,
 14. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - 6. Van. sj. – 11.1.2012 „Službene novine Federacije BiH“, broj 3/12,
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine - 8. sj. – 23.2.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/12,
 16. Zakon o dopuni Zakona o eksproprijaciji - 8. sj. – 23.2.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/12,
 17. Zakon o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine- 8. sj. – 23.2.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/12,
 18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - 8. sj. – 23.2.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/12,
 19. Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - 8. sj. – 23.2.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/12,
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima (predlagač: Zijat Mušić, delegat u Domu naroda) - 9. sj. – 7.3.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12,
 21. Zakon o izmjeni Zakona o izvršnom postupku - 10. sj. – 2.4.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 35/12,
 22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i   invalidskom osiguranju – 10. sj. - 2.4.2012.,  „Službene novine Federacije BiH“, broj 55/12,
 23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - 10. Van. sj. - 4.9.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 77/12
 24. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - 10. Van. sj. - 4.9.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 77/12
 25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - 10. Van. sj. - 4.9.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 77/12,
 26. Zakon o Autocesti na Koridoru Vc - 11. sj. -15.11.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13,,
 27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira - 11. sj. - 15.11.2012., broj 109/12
 28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine - 12. sj. - 22.11.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13,
 29. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu - 11.Van.sj. - 4.12.2012., broj 106/12,
 30. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu - 11.Van.sj. - 4.12.2012., broj 106/12,
 31. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - 13.sj. - 20.12.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 7/13,
 32. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - 13.sj. - 20.12.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 7/13,
 33. Zakon o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje -- 13.sj. - 20.12.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 14/13,
 34. Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata – 14. Van. sj. – 18.4.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 41/13,
 35. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugima naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - 15. sj. – 27.6.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 55/13,
 36. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - 16. sj. – 25.7.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 65/13,
 37. Zakon o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Komisija za sigurnost Predstavničkog doma) - 17. sj. – 12.9.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/13,
 38. Zakon o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine - 18. sj. – 24.10.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/13,
 39. Zakon o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (predlagač: Nasir Beganović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) - 18. Van. sj. – 22.11.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 100/13,
 40. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Planom razvojnih projekata Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2016. godina - 19. Van. sj. – 6.12.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/13,
 41. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - 19. Van. sj. – 6.12.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/13,
 42. Zakon o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 19. sj. – 16.12.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 5/14,
 43. Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine 19. sj. – 16.12.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 5/14,
 44. Zakon o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine 20. sj. – 19.12.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 5/14,
 45. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu  u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) 21. sj. – 6.2.2014.,„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/14,
 46. Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - DN 16.12.2013. „Službene novine Federacije BiH“, broj 31/14,
 47. Zakon o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu  - DN - 22. Van. sj. 3.4.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 31/14,
 48. Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima - DN - 22. Van. sj. 11.4.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 37/14,
 49. Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine DN - 22. Van. sj. 11.4.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 35/14,
 50. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu DN - 24. Van. sj. 23.5.2014. „Službene novine Federacije BiH“, broj 45/14,
 51. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu DN - 24. Van. sj. 23.5.2014. „Službene novine Federacije BiH“, broj 45/14,
 52. Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine DN - 23. Van. sj. 5.6.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,
 53. Zakon o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine DN - 23. Van. sj. 5.6.2014. „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/14,
 54. Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine DN - 23. Van. sj. 5.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,
 55. Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom DN - 23. Van. sj. 5.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14,
 56. Zakon o prekršajima DN - 23. Van. sj. 5.6.2014,„Službene novine Federacije BiH“, broj 63/14,
 57. Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine DN - 23. Van. sj. 5.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/14,
 58. Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom DN - 26. Van. sj. 30.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,
 59. Zakon o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine DN - 25. Van. sj. 30.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,
 60. Zakon o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima DN - 25. Van. sj. 30.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14
 61. Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine DN - 26. Van. sj. 30.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 73/14,
 62. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama DN - 23. sj. 10.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,
 63. Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (predlagač: Hafeza Sabljaković, poslanica u Predstavničkom domu)  - DN - 23. Van. sj. 5.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 66/14,
 64. Zakon o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 27. Van. sj. 18.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14,
 65. Zakon o  dopuni Zakona o finansiranju  pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda) - DN - 24. sj. 31.7.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,
 66. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - DN - 24. sj. 31.7.2014. „Službene novine Federacije BiH“, broj 66/14,
 67. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - DN - 24. sj. 31.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 66/14,
 68. Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelekrana - DN - 27. Van.sj.  18.7.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,

vrh stranice

ZAKONI KOJE JE DOM NARODA USVOJIO PO SKRAĆENOM POSTUPKU

 1. Zakon o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (predlagač: Irfan Ajanović, poslanik u Predstavničkom domu) - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 48/11,
 2. Zakon o izmjenama Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina - 3. sj. – 18.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 50/11,
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom  osiguranju - 3. sj. – 18.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 48/11,
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine - 3. sj. – 18.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 48/11,
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - 3. sj. – 18.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 48/11,
 6. Zakon o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja -  3. sj. – 18.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 48/11,
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama  - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/11,
 8. Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja -  4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/11,
 9. Zakon o izmjenama Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/11, 
 10. Zakon o  Finansijsko-informatičkoj agenciji – (DN - 6. sj. – 10.11.2011.). „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/11,
 11. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, - DN - 6. sj. – 10.11.2011. „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/11, 
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine - DN - 9. sj. – 7.03.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/12,
 13. Zakon o dopuni Zakona o poljoprivredi - DN - 9. sj. – 7.03.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/12,
 14. Zakon o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju - 11. sj. - 15.11.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12,
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa - 11. sj. - 15.11.2012., broj 109/12,
 16. Zakon o lijekovima - 11. sj. - 15.11.2012., broj 109/12,
 17. Zakon o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - 12. sj. - 22.11.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12,
 18. Zakon o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Heregovine - 12. sj. - 22.11.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12,
 19. Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi (predlagač: Jasminka Durić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) -- 13.sj. - 20.12.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 7/13,
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama -- 13.sj. - 20.12.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 14/13,
 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine -- 13.sj. - 20.12.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 7/13,
 22. Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti -- 17.sj. - 12.9.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/13,
 23. Zakon o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje - 18.sj. - 24.10.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/13,
 24. Zakon o izmjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - 23. Van. sj. - 5.6.2014.„Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,
 25. Zakon o Gradu Bihać - 23. sj. - 18.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,
 26. Zakon o Gradu Široki Brijeg  - 23. sj. - 18.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,
 27. Zakon o Gradu Tuzla - 23. sj. - 18.7.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,
 28. Zakon o Gradu Zenica-- 23. sj. - 18.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,

vrh stranice

ZAKONI KOJE JE DOM NARODA USVOJIO PO REDOVNOM POSTUPKU

 1. Zakon o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hecegovine - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11
 3. Zakon o izmjeni Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 5. sj. – 15.9.2011, Službene novine Federacije BiH“, broj 65/11
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda) (potvrđivanje Zakona koji je proglasio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) - DN - 6. sj. – 10.11.2011. Službene novine Federacije BiH“, broj 83/11
 6. Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih   mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - DN - 6. sj. – 10.11.2011. Službene novine Federacije BiH“, broj 81/11
 7. Zakon o ličnom imenu - DN - 7. sj. – 20.12.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 7/12,
 8. Zakon o predmetima od plemenitih metala u Federaciji Bosne i Hercegovine - DN - 7. sj. – 20.12.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 7/12,
 9. Zakon o zaštiti od buke - DN - 11. sj. – 15.11.2012, , „Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12,
 10. Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom - DN - 9. sj. – 7.03.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/12,
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 9. sj. – 7.03.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 34/12,
 12. Zakon o stomatološkoj djelatnosti - DN - 9. sj. – 7.03.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12,
 13. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva - DN - 9. sj. – 7.03.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12,
 14. Zakon o matičnim knjigama - DN – 7. sj. – 20.12.2011., „Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12,
 15. Zakon o vinu - DN – 9. sj. – 7.3.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 55/12,
 16. Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama -  DN – 10. sj. – 2.4.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 55/12,
 17. Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine – 11. sj. – 15.11.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12,
 18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine – 11. sj. – 15.11.2012, broj 109/12,
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala – 11. sj. – 15.11.2012, broj 109/12,
 20. Zakon o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine – 11. sj. – 15.11.2012, broj 109/12,
 21. Zakon o zapošljavanju stranaca – 12. sj. – 22.11.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12,
 22. Zakon o volontiranju (predlagač: Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – 12. sj. – 22.11.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12,
 23. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici – 13. sj. – 20.12.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13,
 24. Zakon o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode DN - 13. sj. 20.12. 2012 „Službene novine Federacije BiH“, broj 28/13,
 25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi – 14. sj. – 18.4.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 43/13,
 26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu – 14. sj. – 16.5.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 43/13,
 27. Zakon o liječništvu – 14. sj. – 16.5.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13,
 28. Zakon o sestrinstvu i primaljstvu – 14. sj. – 16.5.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 43/13,
 29. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine DN - 14. sj. 16.5. 2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 67/13,
 30. Zakon o elektronskom dokumentu - 15. sj. – 27.6.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 55/13,
 31. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije - 15. sj. – 18.7.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13,
 32. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu - 16. sj. – 25.7.2013., ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 65/13,
 33. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama - 16. sj. – 25.7.2013., ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13,
 34. Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine - 16. sj. – 25.7.2013., ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13,
 35. Zakon o zaštiti prirode - 16. sj. – 25.7.2013., ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13,
 36. Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama - 16. sj. – 25.7.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13,
 37. Zakon o stočarstvu - 16. sj. – 25.7.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13,
 38. Zakon o stvarnim pravima - 16. sj. – 25.7.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13,
 39. Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - 16. sj. – 25.7.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 65/13,
 40. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine - 16. sj. – 25.7.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13,
 41. Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine - 17. sj. – 12.9.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 77/13,
 42. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima - 17. sj. – 12.9.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/13,
 43. Zakon o zaštiti žiranta u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - 24.10.2013. godine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 100/13, ispravka, broj 98/14,
 44. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine - 6.12.2013. godine, Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,  (ispravka bosanski jezik), (ispravka hrvatski jezik), (ispravka srpski jezik), „Službene novine Federacije BiH“, broj 9/14,
 45. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku- 19.sj. 16.12.2013. godine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 7/14,
 46. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 16. sj. 25.7. 2013,„Službene novine Federacije BiH“, broj 26/14,
 47. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 22. sj. 20.3. 2014. „Službene novine Federacije BiH“, broj 31/14,
 48. Zakon o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine 22. sj. 20.3. 2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 35/14,
 49. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, 22. sj. 20.3. 2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 31/14,
 50. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 22. Van. sj. 11.4. 2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 35/14,
 51. Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine  22. sj. 20.3. 2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/14,
 52. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine DN - 26. Van. sj. 30.6.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 63/14,
 53. Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine DN - 23. sj. 10.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14,
 54. Zakon o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine DN - 23. sj. 10.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,
 55. Zakon o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Jasmin Duvnjak, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) DN - 23. sj. 18.7.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 76/14,
 56. Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 23. sj. 18.7.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14,
 57. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu - DN - 23. sj. 10.7.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14,

vrh stranice

AUTENTIČNA TUMAČENJA KOJA SU DONIJELI DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Autentično tumačenje člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/98, 36/99 i 33/04) (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - 17. Van.sj. 14.11.2013. , „Službene novine Federacije BiH“, broj 92/13,
 2. Autentično tumačenje člana 4. Zakona o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - 19.sj. 16.12.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,

NACRTI AKATA KOJE  JE PRIHVATIO DOM NARODA

 1. Nacrt zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - 2. sj. – 16.6.2011 + javna rasprava,
 2. Nacrt zakona o koncesijama - 2. sj. – 16.6.2011 + javna rasprava,
 3. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovin- 2. sj. – 16.6.2011 + javna rasprava,
 4. Nacrt zakona o matičnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2. sj. – 16.6.2011 + javna rasprava,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala- 2. sj. – 16.6.2011 + javna rasprava,
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama- 3. sj. – 18.7.2011 + javna rasprava,
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - 3. sj. – 18.7.2011 + javna rasprava,
 8. Nacrt zakona o ličnom imenu - 3. sj. – 18.7.2011.,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama - 4. sj. – 28.7.2011,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo - 4. sj. – 28.7.2011 + javna rasprava,
 11. Nacrt zakona o stomatološkoj djelatnosti - 4. sj. – 28.7.2011,
 12. Nacrt zakona o evidencijama u oblasti zdravstva - 4. sj. – 28.7.2011,
 13. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u
  Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015 godine -  DN - 5. sj. – 15.9.2011,
 14. Nacrt zakona o predmetima od plemenitih metala u Federaciji Bosne i Hercegovine (DN - 5. sj. – 22.9.2011),
 15. Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - (DN - 5. sj. – 22.9.2011),
 16. Nacrt zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - (DN - 5. sj. – 22.9.2011 +javna rasprava),
 17. Nacrt zakona o stvarnim pravima - (DN - 5. sj. – 22.9.2011 +javna rasprava),
 18. Nacrt zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Jasmin Duvnjak, poslanik u Predstavničkom domu) - (DN - 6. sj. – 10.11.2011.),
 19. Nacrt zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima - (DN - 6. sj. – 10.11.2011.),
 20. Nacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom - (DN - 6. sj. – 10.11.2011.),
 21. Nacrt zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine - (DN - 6. sj. – 10.11.2011. + javna rasprava),
 22. Nacrt zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina ( DN - 6. sj. – 10.11.2011. + javna rasprava),
 23. Nacrt zakona o vinu (DN - 6. sj. – 10.11.2011.),
 24. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (DN - 6. sj. – 10.11.2011. + javna rasprava),
 25. Nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( DN - 6. sj. – 10.11.2011. + javna rasprava),
 26. Nacrt  Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne  i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ (DN - 6. sj. – 10.11.2011. + javna rasprava),
 27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku (DN - 7. sj. – 20.12.2011. + javna rasprava),
 28. Nacrt  zakona o stočarstvu DN - 7. sj. – 20.12.2011. + javna rasprava,
 29. Nacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama DN - 7. sj. – 20.12.2011.,
 30. Nacrt zakona o sestrinstvu DN - 7. sj. – 20.12.2011. + javna rasprava,
 31. Nacrt zakona o liječništvu DN - 7. sj. – 20.12.2011.,
 32. Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, DN - 7. sj. – 20.12.2011. + javna rasprava,
 33. Nacrt zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode DN - 8. sj. – 23. 2.2012.,
 34. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnom ispitu, DN - 8. sj. – 23. 2.2012,
 35. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, DN - 8. sj. – 23. 2.2012 + javna rasprava,
 36. Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine DN - 8. sj. – 23. 2.2012 + javna rasprava,
 37. Nacrt zakona o radu DN - 9. sj. – 7. 3.2012 + javna rasprava,
 38. Nacrt zakona o zapošljavanju stranaca DN - 9. sj. – 7. 3.2012,
 39. Nacrt zakona o elektronskom dokumentu DN - 9. sj. – 7. 3.2012 + javna rasprava,
 40. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine DN - 10. sj. – 2. 4.2012.,
 41. Nacrt zakona o volontiranju (predlagač: Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), DN - 10. sj. – 2. 4.2012. + javna rasprava,
 42. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, DN - 10. sj. – 2. 4.2012.,
 43. Nacrt zakona o zaštiti prirode DN - 10. sj. – 2. 4.2012. + javna rasprava,
 44. Nacrt zakona o dopuni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i  zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine – 11. sj. – 15.11.2012,
 45. Nacrt zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine – 11. sj. – 15.11.2012,
 46. Nacrt zakona o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i prekršajem Federacije Bosne i Hercegovine – 11. sj. – 15.11.2012 + javna rasprava,
 47. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine – 11. sj. – 15.11.2012 – 11. sj. – 15.11.2012,
 48. Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija – 11. sj. – 15.11.2012 + javna rasprava,
 49. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine – 11. sj. – 15.11.2012,
 50. Nacrt Zakona o prekršajima – 12. sj. – 22.11.2012 + javna rasprava,
 51. Nacrt zakona o istraživanju i eksplotaciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine 22.11.2012 + javna rasprava,
 52. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima – 12. sj. – 22.11.2012 + javna rasprava,
 53. Nacrt Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine – 12. sj. – 22.11.2012 + javna rasprava,
 54. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu – 13. sj. – 20.12.2012,
 55. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama – 13. sj. – 20.12.2012 ,
 56. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama – 13. sj. – 20.12.2012 ,
 57. Nacrt zakona o zaštiti jemaca (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) – 13. sj. – 20.12.2012 + javna rasprava,
 58. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku – 13. sj. – 20.12.2012 + javna rasprava,
 59. Nacrt zakona o dopuni  Zakona o likvidacionom postupku - 13. sj. – 20.12.2012.,
 60. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja - 14. sj. – 16.5.2013,
 61. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju razvoja male privrede - 14. sj. – 16.5.2013 + javna rasprava,
 62. Nacrt zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine - 14. sj. – 16.5.2013 + javna rasprava,
 63. Nacrt zakona o zaštiti potrošača-korisnika finansijskih usluga - 14. sj. – 6.6.2013 + javna rasprava,
 64. Nacrt zakona o unutrašnjem platnom prometu - 14. sj. – 6.6.2013 + javna rasprava,
 65. Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju - 14. sj. – 6.6.2013 + javna rasprava,
 66. Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine - 14. sj. – 6.6.2013 + javna rasprava,
 67. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (predlagač Jasminka Durić,  poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - 15. sj. – 27.6.2013 + javna rasprava,
 68. Nacrt nomotehničkih pravila za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine - 15. sj. – 27.6.2013 + javna rasprava,
 69. Nacrt zakona o biocidima - 15. sj. – 27.6.2013 + javna rasprava,
 70. Nacrt zakona o hemikalijama - 15. sj. – 27.6.2013 + javna rasprava,
 71. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom - 15. sj. – 27.6.2013 + javna rasprava,
 72. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu - 16. sj. – 25.7. 2013,
 73. Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ 2007-2027. godine - 16. sj. – 25.7. 2013,
 74. Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava + javna rasprava - 16. sj. – 25.7. 2013,
 75. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine + javna rasprava - 16. sj. – 25.7. 2013,
 76. Nacrt zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine + javna rasprava - 16. Van. sj. – 25.7. 2013,
 77. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu - 17. sj. – 12.9. 2013,
 78. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave - 17. sj. – 12.9. 2013,
 79. Nacrt zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine - 17. sj. – 12.9. 2013 + javna rasprava,
 80. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine - 17. sj. – 26.9. 2013. + javna rasprava,
 81. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine - 17. sj. – 26.9. 2013.,
 82. Nacrt zakona o igrama na sreću - 17. sj. – 26.9. 2013. + javna rasprava,
 83. Nacrt zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine - 17. sj. – 26.9. 2013. + javna rasprava,
 84. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ) - 18. sj. – 14.11. 2013.,
 85. Nacrt zakona o nasljeđivanju - 18. sj. – 14.11. 2013. + javna rasprava,
 86. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine - 18. sj. – 14.11. 2013.,
 87. Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije - 18. sj. – 14.11. 2013. + javna rasprava,
 88. Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine - 18. sj. – 14.11. 2013. + javna rasprava,
 89. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Planom razvojnih projekata Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014.-2016. godina - 18. Van. sj. – 22.11. 2013,
 90. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - 18. Van. sj. – 22.11. 2013.,
 91. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama  - 19. sj. – 16.12. 2013.,
 92. Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period 2008-2018 godine - 19. sj. – 16.12. 2013. + javna rasprava,
 93. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo - 21. sj. –6. 2. 2014,
 94. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku - 21. sj. –6. 2. 2014 + javna rasprava,
 95. Nacrt zakona o komasaciji - 21. sj. –6. 2. 2014 + javna rasprava,
 96. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine - 22. sj. – 20. 3. 2014,
 97. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu - 22. Van. sj. – 11. 4. 2014,
 98. Nacrt zakona o privrednim društvima - 22. Van. sj. – 11. 4. 2014 + javna rasprava,
 99. Nacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana - 25. Van. sj. – 30. 6. 2014,
 100. Nacrt zakona o nedopuštenom oglašavanju - 23. sj. – 31. 7. 2014,
 101. Nacrt zakona o osiguranju - 23. sj. – 31. 7. 2014 + javna rasprava,
 102. Nacrt zakona o faktoringu - 23. sj. – 31. 7. 2014 + javna rasprava,
 103. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - 23. sj. – 31. 7. 2014,
 104. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju - 23. sj. – 31. 7. 2014,
 105. Nacrt zakoma o ličnom imenu - 23. sj. – 31. 7. 2014 + javna rasprava,

vrh stranice

ODLUKE KOJE SU DOMOVI ZAJEDNIČKI DONIJELI

 1. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – Konst. sj.  – 17.3.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 12/11
 2. Odluka o usvajanju Prijedloga Regulacijskog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017.godine - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 30/12,
 3. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank Austria AG za realizaciju Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/11,
 4. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank Austria AG za realizaciju Projekta nabavke opreme za KJKP „RAD“, d.o.o. Sarajevo - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 41/11,
 5. Odluka o prihvatanju Sporazuma o sredstvima zajma između Kraljevine Španije,  zastupane  po  Instituto de credito oficial i Bosne i Hercegovine, zastupane po Ministarstvu finansija i trezora za finansiranje Projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 41/11,
 6. Odluka o usvajanju Prostorne osnove Prostornoga plana Federacije Bosne i Hercegovine za  period 2008. do 2028. godine - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 47/11,
 7. Odluka o razrješenju člana (Zijad Jagodić) Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2. sj. – 16.6.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 39/11,
 8. Odluka o formiranju Zajedničke radne grupe komisija za izbor i imenovanja domova Parlamenta Federacije BiH - 2. sj. – 16.6.2011,
 9. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/11,
 10. Odluka o usvajanju Urbanističke osnove Regulacionog plana  historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine DN - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/11,
 11. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) – dodatno finansiranje - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 51/11,
 12. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta glavne gradske magistrale u Zenici - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 51/11,
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: komisije za ljudska prava i slobode oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - 4. sj. – 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 52/11
 14. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu, finansiranju i Projektu između Bosne i Hercegovine i Kreditanstalt fur wiederaufbau, Frankfurt na Majni („KfW“), za realizaciju Projekta SCADA/DMS/OMS – na razini distribucije ( DN - 5. sj. – 22.9.2011), „Službene novine Federacije BiH“, broj 64/11,
 15. Odluka o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ za period 2008. do 2028. godine (DN - 5. sj. – 22.9.2011), „Službene novine Federacije BiH“, broj 66/11,
 16. Odluka o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju (DN - 5. sj. – 22.9.2011), „Službene novine Federacije BiH“, broj 64/11,
 17. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Administrativna komisija Predstavničkog  doma) (DN - 6. sj. – 10.11.2011) „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/11,
 18. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta unapređenja uslova života na selu (DN - 6. sj. – 10.11.2011) „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/11,
 19. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta stambene obnove (DN - 6. sj. – 10.11.2011), „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/11,
 20. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske i nemedicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Orašje (DN - 6. sj. – 10.11.2011) .,„Službene novine Federacije BiH“, broj 80/11,
 21. Odluka o imenovanju Nezavisnog odbora (DN - 6. sj. – 10.11.2011) „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/11,
 22. Odluka o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (DN - 6. sj. – 10.11.2011) „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/11, 
 23. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju (DN - 6. sj. – 10.11.2011), ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 88/11,
 24. Odluka o odobravanju Zahtjeva FERK-u za kupovinu poslovnog prostora u Mostaru – 6. Van.sj. 11.1.2012. „Službene novine Federacije BiH“, broj 31/12,
 25. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić – DN - 10. sj. 2.4. 2012. , „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/12,
 26. Odluka o obrazovanju Zajedničke komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – DN - 10. sj. 2.4. 2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 35/12,
 27. Odluka o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – DN - 10. sj. 2.4. 2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 35/12,
 28. Odluka o imenovanju privremenih članova Upravnog odbora Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 8. Van. sj. 3.7. 2012,
 29. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje tri člana Upravnog odbora Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, - DN - 9. Van. sj. 24.7. 2012.,
 30. Odluka o prihvatanju zaduženja Federacije Bosne i Heregovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetranim fondom - 10. Van. sj. - 4.9.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 77/12,
 31. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj za realizaciju Projekta izgradnje zgrade za općinske organe uprave u Srebreniku - 11. sj. - 15.11.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 112/12,
 32. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju - 11. sj. 15.11.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12,
 33. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za finansiranje Projekta Koridor Vc - II faza - 12. sj. 22.11.2012, Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12,
 34. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju dodatnog finansiranja Projekta olakšanja pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća - 12. sj. 22.11.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12
 35. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za  realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Čapljine - 12. sj. 22.11.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 4/13
 36. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između   Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta razvoja navodnjavanja - 12. sj. 22.11.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 4/13
 37. Odluka o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu - 12. sj. 22.11.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12,
 38. Odluka o izglasavanju nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – (12. Van. sj. DN – 15.2.2013. – razmatrana po proceduri predviđenoj za vitalni nacionalni interes),
 39. Odluka o načinu reguliranja statusa prava na penziju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kojima su prestala prava na dan 31.05.2012. godine – DN – 13. Van. sj. 28.2.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/13,
 40. Odluka o razrješenju jednog člana Nezavisnog odbora – DN – 13. sj. 21.3.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 26/13,
 41. Odluka o imenovanju članova u Zajedničku komisiju zaduženu za provedbu procedure u vezi imenovanja generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora – DN – 13. sj. 21.3.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/13,
 42. Odluka o imenovanju članova iz Doma naroda u Komisiju za usaglašavanje akata razmatranih po proceduri za vitalni nacionalni interes– DN – 13. sj. 21.3.2013.,
 43. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  – DN – 14. sj. 21.3.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 42/13,
 44. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o  finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta registracije nekretnina – DN – 14. sj. 6.6.2013,„Službene novine Federacije BiH“, broj 50/13,
 45. Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu  između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“ – DN – 15. sj. 18.7.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 68/13,
 46. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u  Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju – DN – 15. sj. 18.7.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/13,
 47. Odluka o izboru članova u Vijeće za zaštitu vitalnog interesa u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine – DN – 16. Van. sj. 25.7.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14,
 48. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko - kliničkim bolnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine – DN – 16. Van. sj. 25.7.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 67/13,
 49. Odluka o usvajanju urbanističke osnove Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine - 17. sj. – 26.9. 2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13,
 50. Odluka o imenovanju jednog člana Nezavisnog odbora (Mirko Kurilić) - 17. sj. – 26.9. 2013., ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13,
 51. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za kreditno  zaduženje JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta izgradnje HE Vranduk i Projekta rehabilitacije i proširenja kapaciteta HE Una Kostela - 18. sj. – 24.10. 2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/13,
 52. Odluka o  prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Razvojne banke Vijeća Evrope (u daljem tekstu: CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje - 18. sj. – 14.11. 2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/13,
 53. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Bosne i Hercegovine i  Kreditanstalt fur wiederaufbau (KfW)  za realizaciju Projekta “Vjetropark Podveležje” - 18. Van. sj. – 22.11. 2013.,Službene novine Federacije BiH“, broj 99/13,
 54. Odluka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2013.-2016.godine - 19. sj. – 16.12. 2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 5/14,
 55. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu  između Bosne i Hercegovine i Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG za realizaciju  Projekta nabavka medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu 20. sj. – 19.12. 2013,„Službene novine Federacije BiH“, broj 26/14,
 56. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Vodovod i kanalizacija Sarajevo 20. sj. – 19.12. 2013.,„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/14,
 57. Odluka o prihvatanju zaduženja po osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije za finansiranje Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Goražde - 18. sj. – 14.11. 2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14,
 58. Odluka o imenovanju Mirjane Čučković, sutkinje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 23. Van. sj. -5.6.2014. godine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 50/14,
 59. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i  Javnog preduzeća Elektroprivrede Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar za realizaciju Projekta izgradnje crpne hidroelektrane Vrilo - DN - 23. Van. sj. -16.6.2014. godine,„Službene novine Federacije BiH“, broj 51/14
 60. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu  između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i  Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne I Hercegovine d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje hidroelektrane Janjići - DN - 23. Van. sj. -16.6.2014. godine,„Službene novine Federacije BiH“, broj 51/14,
 61. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28. oktobra 2008. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc - DN - 23. Van. sj. -16.6.2014. godine,„Službene novine Federacije BiH“, broj 56/14,
 62. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Tomislav Martinović umjesto Radoja Vidovića)  - DN - 23. Van. sj. -16.6.2014. godine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 66/14,
 63. Odluka o prihvatanju dodatnog zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom - DN - 26. Van. sj. - 30.6.2014. godine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,
 64. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i Projektu između kreditanstalt  fur  wiederaufbau (kfw) Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II - DN - 26. Van. sj. - 30.6.2014. godine,„Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,,Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,
 65. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini - DN - 26. Van. sj. - 30.6.2014. godine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,Službene novine Federacije BiH“, broj 59/14,
 66. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta zaštite od poplava Drine za Bosnu i Hercegovinu (BAFPP) - DN - 23. sj. - 18.7.2014. godine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14,

vrh stranice

ODLUKE KOJE JE DOM NARODA SAMOSTALNO DONIO

 1. Odluka o izboru Privremene mandatno-imunitetske komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – (Konst. sj.  – 17.3.2011),
 2. Odluka o izboru Privremene komisije za izbor i imenovanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine– (Konst. sj. – 17.3.2011),
 3. Odluka o izboru predsjedavajućeg i potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine– (Konst. sj.  – 17.3.2011), „Službene novine Federacije BiH“, broj 12/11,
 4. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – (2. Van. sj. – 27.4.2011.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/11,
 5. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – (3. Van. sj.  – 6.6.2011.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 38/11,
 6. Izbor članova iz Doma naroda u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju – (3. sj.  – 18.7.2011.),
 7. Odluka o izmjenama Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – (6. sj. DN – 10.11.2011.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 79/11.,
 8. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – (9. sj. DN – 7.3.2012.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 26/12.,
 9. Verifikovanje mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Darko Horvat) – (10. sj. DN – 2.4.2012.),
 10. Odluka o razrješenju predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 8. Van. sj. 3.7. 2012,
 11. Odluka o izboru predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 8. Van. sj. 3.7. 2012,
 12. Odluka o izmjenama Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 9. Van. sj. 24.7. 2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 65/12.,
 13. Verifikovanje mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Marko Bosnić) – (12. Van. sj. DN – 15.2.2013.),
 14. Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju Mladena Srdića za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine – DN – 14. sj. 21.3.2013., ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/13,
 15. Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (razmatrana po proceduri za vitalni nacionalni interes)– DN – 14. sj. 21.3.2013.,
 16. Odluka o izmjenama Odluke o izboru  predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – DN – 14. sj. 21.3.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 26/13,
 17. Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (Edin Muminović) – DN – 16. sj. 18.7.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/13, (ispravka) „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/13,
 18. Odluka o razrješenju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Radoje Vidović) - 19. sj. 16.12.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,
 19. Odluka o izboru predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Tomislav Martinović) - 19. sj. 16.12.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,
 20. Odluka o izboru potpredsjedavajuće Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Vesna Saradžić) - 19. sj. 16.12.2013.,„Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,
 21. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - DN - 20. sj. 19.12. 2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13,
 22. Verifikacija mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Josip Kvasina) - DN - 21. sj. 6. 2. 2014,
 23. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Josip Kvasina) - DN - 21. sj. 6.2. 2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 13/14,
 24. Verifikacija mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Senaid Begić) - DN - 22. sj. 20. 3. 2014,
 25. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Mirjane Čučković za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda - DN - 22. sj. 20. 3. 2014.,„Službene novine Federacije BiH“, broj 26/14,
 26. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Vesne Budimir za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda - DN - 22. sj. 20. 3. 2014.,„Službene novine Federacije BiH“, broj 26/14,
 27. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Amel Hadžiabdić, izabran za  zamjenika predsjednika Komisije)- DN - 22. sj. 20. 3. 2014.,„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/14,
 28. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Senaid Begić umjesto Jasmina Smailbegovića)  - DN - 23. Van. sj. 16. 6. 2014,
   „Službene novine Federacije BiH“, broj 51/14,
 29. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Senaid Begić) - DN - 23. Van. sj. 16. 6. 2014,„Službene novine Federacije BiH“, broj 51/14,
 30. Odluka o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda iz reda bošnjačkog naroda (Jasenko Tufekčić) - DN - 23. sj. 10. 7. 2014, “Službene novine Federacije BiH”, broj 60/14,
 31. Verifikacija mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Mersed Šerifović) - DN - 29. Van sj. 19. 9. 2014.,

vrh stranice

AKTI NA KOJE JE DOM NARODA DAO SAGLASNOST

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Poslovnik Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine 11. sj. 15.11. 2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12,
 2. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine 11. sj. 15.11. 2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12,
 3. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine - 16. sj. 25.7.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13,
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo - 16. sj. 25.7.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 73/13,
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Univerzitetske kliničke bolnice Mostar - 16. sj. 25.7.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13,
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko - klinički centar Tuzla - 16. sj. 25.7.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13,
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije  Bosne i Hercegovine - 19. sj. 16.12.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 5/14,
 8. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Regulatorne Komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  -Statut Regulatorne Komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - 20. sj. 19.12.2013, ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 24/14,
 9. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu - 24. Van. sj. 23.5.2014,„Službene novine Federacije BiH“, broj 46/14,
 10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu - 24. Van. sj. 23.5.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 46/14,
 11. Odluka o davanju saglasnosti na Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju TE Banovići, bloka 1-300 MW – druga faza tenderskog procesa 24. sj. 31.7.2014,
 12. Odluka o davanju saglasnosti na Informaciju o aktivnosti na izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje bloka 7- 450 MW u   TE Tuzla – treća faza tenderskog postupka 24. sj. 31.7.2014,
 13. Odluka o davanju saglasnosti na Privremene smjernice elektroenergetske politike Federacije Bosne i Hercegovine sa Odlukom o utvrđivanju Privremenih smjernica elektroenergetske politike za sve učesnike elektroenergetskom sektoru 24. sj. 31.7.2014, „Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14,

vrh stranice

PROGRAM KOJI JE DONIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE

 1. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - 3. sj.– 18.7.2011.),
 2. Nacrt Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu 9. sj.– 7.3.2012.,
 3. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2011. -2014. godina – DN - 10. sj.– 2.4.2012.,
 4. Operativni Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu – DN - 10. sj.– 2.4.2012.,

vrh stranice

PLANOVI KOJE JE DOM NARODA USVOJIO

 1. Finansijski planovi vanbudžetskih fondova za 2011. godinu- 1.Van. sj.– 26.3.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 14/11, (ispravka) „Službene novine Federacije BiH“, broj 22/11,
 2. Prve i druge izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu - 4. sj.– 28.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 51/11,
 3. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - 6. Van. sj.– 11.1.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 3/12,
 4. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2012. godinu (usvojen uz Zaključak da se uskladi sa Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu) - 6. Van. sj.– 11.1.2012,
 5. Finansijski plan (Budžet) FERK-a za 2011. godinu - 6. Van. sj.– 11.1.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 8/12,
 6. Finansijski plan – Budžet FERK-a za 2012. godinu – DN – 10. sj.– 2.4.2012, „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/12,
 7. Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i procjene plana za 2014. i 2015. godinu – DN – 15. sj.– 18.7.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 68/13,
 8. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu – DN – 15. sj.– 18.7.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 68/13,
 9. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu – DN – 15. sj.– 18.7.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 68/13,
 10. Finansijski plan (Budžeta) FERK-a za 2013.godinu – DN – 15. sj.– 18.7.2013,„Službene novine Federacije BiH“, broj 65/13,
 11. Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu – 18. Van. sj.– 22.11.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/13,
 12. Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu i procjena plana za 2015. i 2016. godinu – 19. Van. sj.– 6.12.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 103/13.,
 13. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2014. godinu – 19. Van. sj.– 6.12.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 103/13,
 14. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (konsolidovani) – 19. Van. sj.– 6.12.2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj 103/13.,
 15. Finansijski plan - Budžet FERK-a za 2014. godinu - DN 23. sj. 18.7.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 63/14,
 16. Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Sliv rijeke Une“ za period od 20 godina - DN 23. sj. 18.7.2014., „Službene novine Federacije BiH“, broj 92/14,

vrh stranice

STRATEGIJE KOJE  JE USVOJIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.- 2015. - 4. sj.– 28.7.2011
 2. Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine 5. Van. sj.– 20.12.2011,
 3. Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012.-2020. godine – DN – 10. sj.– 2.4.2012,
 4. Strategija razvoja namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012.-2022. godine – DN – 10. sj.– 2.4.2012,
 5. Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013. – 2023. godine – DN – 16. sj.– 25.7.2013, (objavljen Zaključak o usvajanju),„Službene novine Federacije BiH“, broj 65/13,
 6. Strategija reforme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine – DN – 21. sj.– 6.2.2014

vrh stranice

ZAKLJUČCI KOJE  JE USVOJIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Zaključci vezani za Informaciju o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u kontekstu javnih protesta građana u periodu od 5.2. do 20.2. 2014. godine - DN - 27.2.2014. godine, „Službene novine Federacije BiH“, broj 23/14,
 2. Zaključci usvojeni prilikom razmatranja Informacije o posljedicama prirodne nesreće i prijedloga mjera za njihovo saniranje - DN - 23.5.2014. godine,„Službene novine Federacije BiH“, broj 44/14,
 3. Zaključci usvojeni nakon razmatranja Informacije o stanju prava braniteljske populacije s Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje srpanj 2010. - 31. ožujka 2014. godine (članak 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09) sa zaključcima - DN - 5.6.2014. godine,„Službene novine Federacije BiH“, broj 49/14"
 4. Zaključak delegata Mustafe Kurtovića - DN - 23. sj. 31.7.2014. godine,
 5. Zaključak usvojen prilikom razmatranja Informacije o realizaciji Zaključka 6. koji je usvojen nakon razmatranja Informacije o posljedicama prirodne nesreće i prijedloga mjera za njihovo saniranje - DN - 24. sj. 31.7.2014. godine,
 6. Zaključci usvojeni prilikom razmatranja Informacije o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji BiH za period maj-avgust 2014. godine - DN - 28.Van. sj. 25.8.2014. godine,

AKTI KOJIMA JE DOM NARODA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DAO PODRŠKU

 1. Davanje podrške Odluci o dopunama Odluke o dodjeli stana koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici od  14. 04. 2011. godine -  3.Van. sj.– 6.6.2011,

vrh stranice

DEKLARACIJE KOJE JE DONIO DOM NARODA PARLAMENTA FEERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Deklaracija o opredjeljenosti za euroatlantske integracije, vladavinu prava, ravnopravnost konstitutivnih naroda i Ostalih i dosljedno provođenje Daytonskog mirovnog Sporazuma - 2.Van. sj.– 27.4.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 27/,
 2. Deklaracija o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine - 7.Van. sj.– 16.5.2012., „Službene novine Federacije BiH“, broj 44/12,
 3. Deklaracija o podršci  zahtjevima  za obrazovanjem djece na maternjem jeziku i pravu na nacionalnu grupu predmeta (predlagač: Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - 18. sj.– 24.10.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/13,

vrh stranice

REZOLUCIJE KOJE JE DONIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Rezolucija Evropskog parlamenta o Srebrenici - 3. sj.– 18.7.2011, „Službene novine Federacije BiH“, broj 47/11,
 2. Rezolucija o dijabetesu - 11. sj. 15.11. 2012., broj 109/12,

vrh stranice

AKTI  KOJE JE DOM NARODA PRIMIO K ZNANJU

 1. Informacija o planu razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011- 2013 godinu, 1.Van. sj.– 26.3.2011,
 2. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2011. – 2013. godine- 1.Van. sj.– 26.3.2011,
 3. Izvještaj o radu Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu - (DN 5. sj.– 22.9.2011),
 4. Izvještaj o radu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu i Program rada Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - (DN 5. sj.– 22.9.2011)
 5. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2010. godinu - (, DN 5. sj.– 22.9.2011),
 6. Informacija o Protokolu o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ImmoFinanzCenter- International finance Management - DN - 8. Van. sj. 3.7. 2012,
 7. Dokument okvirnog Budžeta 2014.- 2016. godina - 18. sj. 14.11. 2013,
 8. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - DN - 21. sj. 6.2. 2014,
 9. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - DN - 21. sj. 6.2. 2014,
 10. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2012. godine - DN - 23. sj. 31.7. 2014,

vrh stranice

IZVJEŠTAJI KOJE JE PRIHVATIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska  prava Bosne i Hercegovine za 2010. godinu - 2. sj.– 16.6.2011,
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda  solidarnosti za 2010.godinu - (PD – 6. sj. 28.9.2011., DN 6. sj.– 10.11.2011.),
 3. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i  Hercegovine - FERK-a  za 2010.godinu DN 2. sj.– 16.6.2011.,
 4. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta  Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. i 2010. godinu, DN 8. sj.– 23.2.2012.,
 5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2010. godinu, DN 8. sj.– 23.2.2012.,
 6. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o koncesijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, DN 8. sj.– 23.2.2012.,
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - 11. sj. 15.11. 2012.,
 8. Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu i Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu sa Odlukom Vlade Federacije BiH - 11. sj. 15.11. 2012.,
 9. Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012 .godinu i Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012 .godinu sa Odlukom Vlade Federacije BiH - 11. sj. 15.11. 2012.,
 10. Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu - 11. sj. 15.11. 2012.,
 11. a) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2011. godine (konsolidovani),
  b) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2011. godine,
  c) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2011. godine,
  d) Program sanacije viška rashoda nad prihodima Federalnog fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - 12. sj. 22.11. 2012.,
 12. Izvještaj o radu FERK-a za 2011. godinu - 13. sj. 20.12. 2012.,
 13. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu - 13. sj. 20.12. 2012.,
 14. Analitički Izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - 13. sj. 20.12. 2012., DN 13. sj. 20.12. 2012. – „Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/13,
 15. Izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u 2011. godini - DN 14. sj. 6.6. 2013,
 16. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - DN 15. sj. 18.7. 2013,
  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
  - Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2011. Godine,
  - Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2011. godine,
 17. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - DN 15. sj. 18.7. 2013, „Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/13,
 18. Izvještaj ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2011. godina'' sa Odlukom o prihvatanju Izvještaja ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2011. godina'',
  Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - DN 16 sj. 25.7. 2013,
 19. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća iz nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - DN - 17.sj. 26.9.2013.,
 20. Odluka o prihvatanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu i
  - Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu DN - 17.sj. 26.9.2013., „Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/13,
 21. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - 18.sj. 14.11.2013.,
 22. Analiza mreže sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine - 18.sj. 14.11.2013.,
 23. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2011. godinu - 18.sj. 14.11.2013.,
 24. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2012. godinu i Izvještaj o realizaciji finansijskog plana za 2012. godinu - 18.sj. 14.11.2013.,
 25. a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - 18.sj. 14.11.2013 b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  c) Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
  d) Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Smjernice za funkcionisanje Stručne službe za 2013. godinu
  e) Godišnji Izvještaj za 2012. godinu (računovodstveni izvještaj sa analizom),
  f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine (konsolidovani)
  g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2012. godine,
  h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine,
 26. Izvještaj o radu FERK-a za 2012. godinu - 18.sj. 14.11.2013.,
 27. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu -19.sj. 16.12.2013.,
 28. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva - pravobraniteljstva za 2012. godinu - 21.sj. 6. 2.2014,
 29. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu - 23.sj. 31. 7.2014,

vrh stranice

INFORMACIJE KOJE NIJE USVOJIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Informacija o provedbi zaključaka usvojenih nakon razmatranja Informacije o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite za period juli 2010. do 31. marta 2014. godine - 29.Van. sj. 19. 9.2014 nije usvojena,

AKTI KOJE JE PRIHVATIO JEDAN DOM, A DRUGI DOM NIJE PRIHVATIO

 1. Zakon o izmjenama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine – (PD 4. sj. 6.9. 2011. usvojio u formi Prijedloga, DN 5. sj.– 15.9.2011. pretvorio u Nacrt i nije prihvatio),
 2. Nacrt zakona o igrama na sreću - (PD – 9. sj. 22.12. 2011. prihvatio u formi Nacrta, DN 9. sj.– 7.3.2012. nije prihvatio Nacrt),
 3. Prijedlog odluke o imenovanju Upravnog odbora Direkcije za upravljanje Pasivnim podbilansom preduzeća i banaka (PD – 14. sj. 22.05 2012. donio, DN 11. sj.– 15.11.2012. nije donio),
 4. Prijedlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za upravljanje Pasivnim podbilansom preduzeća i banaka (PD – 14. sj. 22.05 2012. donio, DN 11. sj.– 15.11.2012. nije donio),
 5. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o notarima (predlagač:Mirza Ustamujić –poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) (PD – 17. sj. 28. i 29. 11. 2012. prihvatio, DN 14. sj.– 16.5.2013. nije prihvatio),
 6. Nacrt zakona o državnim službenicima i  namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (PD – 17. sj. 29. 11. 2012. prihvatio, DN 14. sj.– 16.5.2013. nije prihvatio),
 7. Nacrt zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine (PD – 17. sj. 29. 11. 2012. prihvatio, DN 14. sj.– 6.6.2013. nije prihvatio),
 8. Nacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave (PD – 19. sj. 11. 4. 2013. prihvatio, DN 15. sj.– 27.6.2013. nije prihvatio),
 9. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine (PD – 19. sj. 11. 4. 2013. prihvatio, DN 15. sj.– 27.6.2013. nije prihvatio),
 10. Nacrt zakona o pomoći na cesti (PD – 19. sj. 11. 4. 2013. prihvatio, DN 15. sj.–27.6.2013. nije prihvatio),
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika SDP-a BiH u Predstavničkom domu)– skraćeni postupak - (PD – 21. sj. 23. 7. 2013. usvojio, DN 17. sj.–12.9.2013. nije usvojio),
 12. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu  (PD – 21. sj. 10. 9. 2013. nije usvojio, DN 17. sj.–26.9.2013. usvojio),
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama - (PD – 22. sj. 2. 7. 2013. usvojio, DN 18. sj.–24.10.2013. nije usvojio),
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD – 22. sj. 24. 9. 2013. prihvatio, DN 18. sj.–14.11.2013. nije prihvatio),
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – hitni postupak - (PD – 26. sj. 17. 12. 2013. usvojio, DN 20. sj.–19.12.2013. nije usvojio),
 16. Nacrt zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 24. sj. 13. 11. 2013. prihvatio, DN 21. sj.–6. 2.2014. nije prihvatio),
 17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 26. sj. 26. 2. 2014. prihvatio, DN 22. sj.–20. 3.2014. nije prihvatio),
 18. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini - (PD – 26. sj. 26. 2. 2014. prihvatio, DN 22. sj.–20. 3.2014. nije prihvatio),
 19. Prijedlog zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (PD – 26. Van. sj. 18. 6. 2014. usvojio, DN 25. Van. sj.– 23. 6.2014. nije usvojio),
 20. Strateški plan razvoja i organiziranja Službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014- 2016 godine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma) PD – 27. sj. 26. 3. 2014. usvojio, DN 23. Van. sj.– 23. 6.2014. nije usvojio),
 21. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ) - DN -18. sj. – 14.11. 2013. prihvatio, PD - 31. sj. - 9.7.2014. nije prihvatio,

vrh stranice

AKTI KOJE NISU USVOJILI DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (PD - 21.sj. 10.9.2013. - nije prihvatio, DN - 17.sj. 26.9.2013. - nije prihvatio),
 2. Izvještaj o radu za 2012. godinu i Finansijski plan sa Programom rada za 2013. godinu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (PD - 21.sj. 10.9.2013. - nije prihvatio, DN - 17.sj. 26.9.2013. - nije prihvatio),

vrh stranice

AKTI KOJE JE DONIO JEDAN DOM, A DRUGI DOM NIJE RAZMATRAO

vrh stranice

AKTI KOJE JE USVOJIO PREDSTAVNIČKI DOM, A DOM NARODA NIJE RAZMATRAO

PRIJEDLOZI ZAKONA – hitni postupak

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku – hitni postupak (PD usvojio),
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH  - hitni postupak (PD usvojio 24.7.2014.),
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica(predlagač: Odbor za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak, broj: 02-02-1408/13 od 13.12.2013. godine, Mišljenje Vlade Federacije - (PD prihvatio u formi Nacrta 10.9.2014.),
 4. Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno - oslobodilačkog rata (predlagači: M. Selimović, I. Nadarević, Dž. Agić i O. Suljagić) - hitni postupak - (PD prihvatio u formi Nacrta 10.9.2014.),

PRIJEDLOZI ZAKONA – skraćeni postupak

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine- skraćeni postupak (PD pretvorio u Nacrt i prihvatio + javna rasprava),
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač: Jasenko Selimović, poslanik u Predstavničkom domu) - skraćeni postupak, broj: 02-02-1276/13 (PD prihvatio u formi Nacrta,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Jasenko Selimović, poslanik  u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak, broj:02-02-102/14 od 28.1.2014. godine, (PD prihvatio u formi Nacrta),
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama,predlagač:Sead Omerbegović- skraćeni postupak (PD usvojio),
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak (PD usvojio 25.6.2014),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak, (PD usvojio 25.6.2014),

PRIJEDLOZI ZAKONA – redovni postupak

 1. Prijedlog zakona o koncesijama, broj:02-02-160/12, (11.5.2012. godine, Vlada Federacije dostavila tekst Prijedloga zakona sa ugrađenim amandmanima koji je Vlada Federacije utvrdila na 49. sjednici Vlade Federacije ) (PD usvojio 22.5.2012. godine),
 2. Prijedlog zakona o preuzimanju dioničkih društava (PD usvojio),
 3. Prijedlog zakona o igrama na sreću (PD usvojio 4.6.2014. godine),
 4. Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu - (PD usvojio 8.7.2014. godine),
 5. Prijedlog zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD usvojio 10. 9. 2014,),
 6. Prijedlog zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD usvojio 10. 9. 2014,),

NACRTI ZAKONA

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, broj:02-02-388/12, DN  na 11. sj. 15.11. 2012. skinuo s dnevnog reda zbog neprisustva predlagača,
 2. Nacrt zakona o šumarstvu, broj: 02-02-1427/11 od 4.11.2013. godine (PD prihvatio 24.11.2011. godine, Vlada Federacije preuzela Nacrt zakona o šumarstvu koji su predložili Slaviša Šućur i Enver Mujala, poslanici u Predstavničkom domu),
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine, broj: 02-02-1189/13 od 28.10.2013. godine, (PD prihvatio),
 4. Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine (PD prihvatio + javna rasprava),
 5. Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika - Sarajevo (PD prihvatio 4.6.2014.),
 6. Nacrt zakona o zaštiti okoliša (PD prihvatio 4.6.2014.),
 7. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (PD prihvatio 4.6.2014.),
 8. Nacrt zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (PD prihvatio 4.6.2014.),
 9. Nacrt zakona o finansijskom poslovanju (PD prihvatio 4.6.2014.),
 10. Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom (PD prihvatio 25.6.2014. + javna rasprava),
 11. Nacrt zakona o sprečavanju nasilja na sportskim događajima, predlagač: Aida Čikić- (PD prihvatio 25.6.2014.),
 12. Nacrt zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH,predlagač:Mirza Ustamujić PD prihvatio 25.6.2014.),
 13. Nacrt zakona o porezu na dobit - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 14. Nacrt zakona o sudskoj policiji - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 15. Nacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja i drugih organa institucija FBiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu FBiH - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 16. Nacrt zakona o premjeru i registraciji nekretnina - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 17. Nacrt zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 18. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH - - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 19. Nacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u FBiH - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 20. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 21. Nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, predlagač: Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta FBiH (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 22. Nacrt zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne I Hercegovine (PD prihvatio 10.9.2014. godine),

PRIJEDLOZI ODLUKA

 1. Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine, 02-23-1265/11(PD donio Odluku),
  -Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine, 02-23-1265/11,
 2. Prijedlog odluke o osnivanju Parlamentarne komisije za pitanja suzbijanja korupcije (PD donio 30.5.2012. godine),
 3. Odluka o formiranju povremene komisije Parlamenta Federacije BiH za utvrđivanje istinitosti navoda o nezakonitom prisluškivanju telefonskih razgovora građana Federacije BiH, PD donio 25.6.2013. godine,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Vranica” za period 2008. do 2028. godine (PD usvojio 9.7.2014. godine),
 5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Saudijskog fonda za razvoj  za realizaciju Projekta “Razvoj infrastrukture u Goraždu” - (PD usvojio 9.7.2014. godine),

STRATEGIJE

 1. Prijedlog Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina, 01-39-591/12  (PD pretvorio u Nacrt i prihvatio 30.5.2012. godine),
 2. Strateški plan razvoja i organizovanja Službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014- 2016 godine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma) (PD usvojio)
 3. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma) (PD donio),

PLANOVI

 1. Prijedlog Prostornog plana FBiH za period 2008. do 2028. godine (PD usvojio 9.7.2014. godine),
 2. Druge izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (PD usvojio 11.9.2014. godine),
 3. Plan zaštite i spašavanja Federalnog hidrometeorološkog zavoda od prirodnih  i drugih nesreća (PD usvojio 11.9.2014. godine),


PROGRAMI

 1. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH (PD usvojio 9.7.2014. godine),

IZVJEŠTAJI

 1. Izvještaj “Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH- 2012. godina” (PD usvojio 9.7.2014. godine),
 2. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća, agencija i fondova iz nadležnosti Parlamenta FBiH  za 2012. godinu (PD usvojio 23.7.2014. godine),
 3. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, dostavljen: 11.03.2014.g.; 10.04.2014.g.; 29.04.2014.g. i 26.05.2014.g., (PD usvojio 11.9.2014.),
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2013. godinu, (PD usvojio 11.9.2014.),
 5. Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za  2013. godinu, (PD usvojio 11.9.2014.),
 6. Izvještaj o radu FERK-a za 2013. godinu (PD usvojio 11.9.2014.)

INFORMACIJE

 1. Informacija o stanju poljoprivrede u Federaciji BiH(PD 12.11.2013. usvojio zaključke ),
 2. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini (PD primio k znanju ),
 3. Informacija o primjeni zakona u postupku odobrenih kredita koji su vezani za švicarski franak sa prijedlogom mjera (PD usvojio zaključke),
 4. Informacija o reorganizaciji kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)-31788 za Projekt regionalni program razvoja cesta, kredita Evropske investicijske banke  (EIB)-20515 za Projekt Sarajevska obilaznica i kredita OPEC fonda 1022PB za Projekt Sarajevske obilaznice koju je prihvatila Vlada FBiH, sa pratećim materijalima (11.9.2014. PD usvojio),

OSTALO

 1. Inicijativa za formiranje povremenog radnog tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH sa zadatkon za utvrđivanje ukupne potrošnje novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcija u institucijama FBiH i preduzećima u vlasništvu FBiH   (PD prihvatio),
 2. Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (PD prihvatio),

USAGLAŠAVANJE

 1. Prijedlog za rješenje spornog pitanja u Zakonu o dopuni Zakona o likvidacionom postupku,
 2. Prijedlog za rješenje spornog pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,

AKTI KOJE JE USVOJIO DOM NARODA, A PREDSTAVNIČKI DOM NIJE RAZMATRAO

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica - skraćeni postupak (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - DN - 23. sj. - 18.7.2014. godine,
 2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: Tomislav Martinović i Vesna Saradžić, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - DN - 23. sj. - 18.7.2014. godine,

vrh stranice

AKTI NA USAGLAŠAVANJU

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i   ruralnom razvoju – (PD – 12. sj. 28.02.2012. usvojio sa Amandmanom koji Vlada Federacije nije prihvatila, ali ga je Dom izglasao, DN  - 9. sj. 7.3.2012. usvojio Prijedlog zakona u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije) DN -11. sj. 15.11.2012. nije usvojio Amandman Predstavničkog doma, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni da li ostaje kod Amandmana ), PD - na nastavku 17. sjednice od 11.12. 2012. godine nije odustao od Amandmana, pa će Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata utvrditi Prijedlog za rješenje spornih pitanja o ovom Prijedlogu zakona),Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata predložila Predstavničkom domu da odustane od Amandmana, PD – 19.2.2013. nije odustao od amandmana ),
 2. Prijedlog zakona o privatnim detektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom usvojio 23.2.2010. u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije, Dom naroda 12.9.2013. godine usvojio sa amandmanima koje je Vlada Federacije utvrdila, pa su postali sastavni dio Prijedloga zakona, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o amandmanima), PD - 22. sj.  24.9. 2013 – nije usvojio amandmane, pa će Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata utvrditi Prijedlog za rješenje spornih pitanja o ovom Prijedlogu zakona, Komisija nije postigla saglasnost oko Prijedloga ovog zakona),
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacionom postupku (Predstavnički dom usvojio 30.10.2013. sa Amandmanom koji je Dom izglasao, Dom naroda 6. 2.2014. godine usvojio bez Amandmana, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni da li ostaje kod amandmana.),PD  6.5.2014. nije odustao od amandmana pa će Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata utvrditi Prijedlog za rješenje spornih pitanja o ovom Prijedlogu zakona, PD usvojio Prijedlog za rješenje spornih pitanja, pa je potrebno da se Dom naroda izjasni o ovom Prijedlogu),
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku(Predstavnički dom usvojio 30.10.2013. sa tri amandmana koja je Vlada Federacije prihvatila i dva amandmana koji je Dom izglasao, Dom naroda 6.2.2014. godine usvojio bez amandmana kojeg je izglasao Predstavnički dom. Dom naroda je usvojio Amandman koji su zajednički podnijeli delegati Senahid Šaković i Ivo Divković. Takođe, Vlada Federacije je prihvatila Amandman Zakonodavno-pravne komisije Doma naroda, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni da li ostaje kod svojih amandmana i da se izjasni o amandmanima Doma naroda.), PD  6.5.2014. nije odustao od amandmana pa će Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata utvrditi Prijedlog za rješenje spornih pitanja o ovom Prijedlogu zakona, PD usvojio Prijedlog za rješenje spornih pitanja, pa je potrebno da se Dom naroda izjasni o ovom Prijedlogu),

vrh stranice

AKTI KOJI SU USAGLAŠENI

 1. Prijedlog zakona o  Finansijsko-informatičkoj agenciji - (PD – 3. sj. – 14.7.2011. usvojio uz amandmane , DN - 4. sj. – 28.7.2011 usvojio uz amandmane Predstavničkog doma i uz Amandman koji je Vlada Federacije prihvatila na sjednici Doma naroda, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o Amandmanu Doma naroda, PD – 6. sj. – 28.9.2011. usvojio Amandman Doma naroda pa je Zakon usvojen u istovjetnom tekstu),
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, - (DN - 5. sj. – 15.9.2011., PD – 6. sj. 28. 9.2011. usvojio uz Amandman Vlade Federacije, pa je potrebno da se Dom naroda izjasni o Amandmanu, DN – 6. sj. 10.11.2011. usvojio Amandman Vlade Federacije, pa je Zakon usvojen u istovjetnom tekstu),
 3. Prijedlog zakona o matičnim knjigama – (PD – 8. sj. 23.11.2011. usvojio sa četiri amandmana koje je Vlada Federacije prihvatila, DN  - 7. sj. 20.12.2011. usvojio Prijedlog zakona kako je usvojen na Predstavničkom domu i sa Amandmanom koji je Vlada prihvatila na sjednici Doma naroda, pa je potrebno da se Predstavnički  dom izjasni o Amandmanu, PD – 12. sj. 20.3.2012. usvojio amandmane Vlade Federacije, pa je Zakon usvojen u istovjetnom tekstu),
 4. Prijedlog zakona o vinu – (PD – 9. sj. 22.12.2011. usvojio u tekstu  u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije, DN  - 9. sj. 7.3.2012. usvojio Prijedlog zakona u tekstu sa dva amandmana Vlade Federacije, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o amandmanima, PD – 12. sj. 20.3.2012. usvojio amandmane Vlade Federacije, pa je Zakon usvojen u istovjetnom tekstu),
 5. Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama - (PD – 32. sj. 28.07.2010. usvojio sa amandmanima koje je Vlada Federacije prihvatila, pa su postali sastavni dio Prijedloga zakona, DN  - 10. sj. 2.4.2012. usvojio Prijedlog zakona sa Amandmanom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmanom, koji je Vlada Federacije prihvatila, koji su postali sastavni dio Prijedloga zakona, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o ovim amandmanima, PD – 14. sj. – 25.4.2012. usvojio tekst zakona u tekstu kako ga je usvojio Dom naroda pa je Zakon usvojen u istovjetnom tekstu),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i      invalidskom osiguranju (PD –12. sj. 28.02.2012. usvojio sa dva amandmana koje je Vlada Federacije prihvatila, pa su postali sastavni dio Prijedloga zakona, DN  - 10. sj. 2.4.2012. usvojio Prijedlog zakona sa Amandmanom koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila, koji je postao sastavni dio Prijedloga zakona, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o ovom Amandmanu, PD – 14. sj. – 25.4.2012. usvojio tekst zakona u tekstu kako ga je usvojio Dom naroda pa je Zakon usvojen u istovjetnom tekstu),
 7. Prijedlog zakona o Autocesti na Koridoru Vc – hitni postupak (PD – 14. sj. 25.04.2012. usvojio sa amandmanima Vlade Federacije, DN  - 11. sj. 15.11.2012. usvojio Prijedlog zakona sa amandmanima koje je Vlada Federacije naknadno dostavila, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o amandmanima, PD - na nastavku 17. sjednice od 11.12. 2012. godine usvojio amandmane Predstavničkog doma, te je Prijedlog zakona usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) ,
 8. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - (PD - 15. sj. 23.5.2012. usvojio sa Amandmanom koji je Vlada Federacije prihvatila, DN - 13. sj. 20.12. 2012 usvojio sa još jednim Amandmnom Vlade Federacije, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o Amandmanu, PD -  19.2. 2013. usvojio Amandman, pa je tekst Prijedloga zakona usaglašen ),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine – (PD - 17. sj. 28.11.2012. usvojio u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije, DN - 14. sj. 16.5. 2013. usvojio sa Amandmanom koji je prihvatila Vlada Federacije, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o Amandmanu, PD - 20. sj.  25.6. 2013 – usvojio Amandman, čime je Zakon usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH),
 10. Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije - (PD - 17. sj. 11.12.2012. usvojio sa amandmanima koji je Predstavnički dom izglasao, DN - 13. sj. 20.12. 2012 nije usvojio sve amandmane Predstavničkog doma, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni da li ostaje pri amandmanima, PD -  19.2. 2013 – nije usvojio Prijedlog zakona kako ga je usvojio Dom naroda, pa će Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata utvrditi Prijedlog za rješenje spornih pitanja o ovom Prijedlogu zakona, PD - 20. sj. 25.6.2013. godine usvojio Prijedlog za rješenje spornih pitanja; DN - 15. sj. 18.7.2013. usvojio Prijedlog za rješenje spornih pitanja, čime je Zakon usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH ),
 11. Prijedlog zakona o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Aida Čikić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) Predstavnički dom usvojio 26.2.2013. u tekstu kako ga je predložio predlagač, Dom naroda 24.10.2013. godine usvojio sa amandmanima koje je predlagač utvrdio, pa su postali sastavni dio Prijedloga zakona i jednim Amandmanom Vlade Federacije koji je izglasao Dom naroda, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o amandmanima, PD - 21.11.2013. usvojio amandmane, pa je tekst Prijedloga zakona usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH),
 12. Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku -  (PD - 17. sj. 28.11.2012. usvojio sa osam amandmana koje je Vlada Federacije prihvatila, pa su postali sastavni dio Prijedloga zakona i jednim Amandmanom kojeg Vlada Federacije nije prihvatila, ali ga je Predstavnički dom izglasao, DN - 14. sj. 16.5. 2013 nije usvojio Amandman koji je Predstavnički dom izglasao, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni da li ostaje pri Amandmanu, PD - 20. sj.  25.6. 2013 – nije odustao od svog Amandmana, pa će Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata utvrditi Prijedlog za rješenje spornih pitanja o ovom Prijedlogu zakona, Komisija predlaže da Dom naroda usvoji Amandman Predstavničkog doma, Dom naroda 16.12.2013. godine usvojio Amandman, pa je tekst Prijedloga zakona usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH),
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja - PD - 20. sj. 2.7.2013. usvojio u tekstu kako ga je Vlada Federacije prihvatila, DN - 16. sj. 25.7. 2013  usvojio Amandman, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o Amandmanu, PD - 22. sj.  24.9. 2013 – nije usvojio Amandman, pa će Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata utvrditi Prijedlog za rješenje spornih pitanja o ovom Prijedlogu zakona, Komisija predlaže da Predstavnički Dom usvoji Amandman Doma naroda, PD 12.3. 2014. godine usvojio Amandman Doma naroda, pa je tekst Zakona usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH),
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak (Predstavnički dom usvojio 29.10.2013. sa dva amandmana koja je Dom izglasao, Dom naroda 16.12.2013. godine usvojio bez amandmana, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni da li ostaje kod amandmana, Predstavnički dom na nastavku 27. sjednice odustao od svojih amandmana, pa je tekst Zakona usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH),
 15. Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom usvojio 29.1.2014. sa Amandmanom Vlade Federacije i pet amandmana koja je Vlada Federacije prihvatila, Dom naroda 20.3.2014. godine usvojio sa amandmanima koje je usvojio Predstavnički dom i amandmanima Ive Divkovića koje je prihvatila Vlada Federacije, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o amandmanima Ive Divkovića.), PD  6.5.2014. usvojio amandmane Ive Divkovića, pa je tekst Zakona usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH,
 16. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (predlagač: Hafeza Sabljaković, poslanica u Predstavničkom domu) - hitni postupak ( Predstavnički dom je na 27. sjednici od 13.3.2014. godine usvojio Prijedlog ovog zakona sa Amandmanom Vlade Federacije kojeg je predlagač prihvatio, pa je postao sastavni dio Prijedloga zakona, Dom naroda je na 23. Vanrednoj sjednici od 5.6.2014. godine usvojio Prijedlog zakona u tekstu kako ga je usvojio Predstavnički dom i uz dva amandmana koja je predlagač prihvatio, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o ovim amandmanima, PD - 9.7.2014. godine usvojio dva amandmana, čime je tekst Prijedloga zakona usvojen u oba doma Parlamenta Federacije Bosne I Hercegovine),
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (PD na nastavku 26. sjednice  usvojio Prijedlog zakona sa amandmanima, DN na 23. sjednici usvojio sa amandmanima podnesenim, prihvaćenim i usvojenim u Domu naroda, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o ovim amandmanima), PD usvojio tekst zakona kako ga je usvojio Dom naroda, pa je tekst zakona usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH),

AKTI ZA KOJE JE  ODLOŽENO IZJAŠNJENJE

 

       

Pregled zakona i drugih akata usvojenih u Parlamentu Federacije BiH
  (mandatni period 2006-2010.godine)


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine