Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190


1

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dom naroda - Zajednička radna tijela Domova


Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH su:

1. Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju

Pored svojih stalnih radnih tijela, Dom naroda sa Predstavničkim domom obrazuje Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta, Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i druga zajednička radna tijela u skladu sa odlukom koju donose oba doma Parlamenta.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju razmatra:

 • Javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i priprema izvještaj sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Godišnji izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju i druge izvještaje Ureda koji se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Godišnji izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i institucija,
 • potrebu za specijalnim revizijama pojedinih budžetskih korisnika, o čemu zaključak donose Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • osigurava nadzor kvaliteta rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Budžeta u Federaciji BiH.

U Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju izabrani su:

Iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. KASIM MULALIĆ,
 2. MUNIB JUSUFOVIĆ,
 3. ALMIR ZULIĆ,
 4. RADOSLAV LUBURIĆ,
 5. ELVIR KARAJBIĆ,
 6. VJEKOSLAV BAKULA,
 7. JUSUF BUBICA.

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. MUHAMED KOZADRA,
 2. ALMEDIN ALIEFENDIĆ,
 3. LIDIJA BRADARA,
 4. ZDRAVKO BEŠLIĆ,
 5. ANER ŽULJEVIĆ,
 6. DALIBORKA MILOVIĆ,
 7. SLAĐAN ILIĆ.

2. Zajednička Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Zadatak Zajedničke komisije je da domovima uputi prijedlog za rješenje spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i to usaglašavanjem spornih odredbi zakona.

Članovi Zajedničke komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. DARIO KNEZOVIĆ,
 2. SALMIR KAPLAN,                                                                          
 3. NASIR BEGANOVIĆ,                                                                          
 4. DAVOR VULETIĆ,                                                     
 5. MIRA LJUBIJANKIĆ.

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 1. JASENKO TUFEKČIĆ,
 2. TOMISLAV MARTINOVIĆ,
 3. ALMEDIN ALIEFENDIĆ,
 4. JOSIP MIOČ,                                                             
 5. PREDRAG KOJOVIĆ. 

top

 

 

 
 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine