Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA- Komisija za ustavna pitanja
- Zakonodavno-pravna komisija
- Administrativna komisija
- Komisija za ljudska prava i slobode
- Komisija za sigurnost
- Komisija za izbor i imenovanja
- Komisija za informiranje
- Komisija za jezička pitanja
- Komisija za jednakopravnost spolova
- Mandatno-imunitetska komisija
- Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet
- Odbor za privredu
- Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove
- Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
- Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju
- Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu
- Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica
- Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih
- Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu

- Parlamentarna Komisija odgovorna za reviziju
- Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova akata u oba doma Parlamenta Federacije Bosne I Hercegovine

 

 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 
 
  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine