Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom naroda - Klubovi


U Domu naroda se obrazuju tri kluba delegata konstitutivnih naroda (u daljnjem tekstu: klubovi naroda):

 • Klub delegata bošnjačkog naroda
 • Klub delegata hrvatskog naroda
 • Klub delegata srpskog naroda

Klubovi naroda obrazuju se kao oblik djelovanja delegata u Domu naroda, posebno u pripremama sjednica Doma naroda, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sjednica i rješavanju sporova u postupku donošenja akata Parlamenta Federacije i Doma naroda.
Klubovi naroda imaju predsjednika a mogu imati i zamjenika predsjednika koji rukovode klubovima i usklađuju njihov rad.
U radu sjednica klubova naroda učestvuju članovi Vlade Federacije na poziv predsjednika kluba.  


DELEGATI U DOMU NARODA PARLAMENTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
( delegatski saziv 2014.-2018.)

DELEGATI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

 1. AKŠAMIJA GORAN
 2. ALIEFENDIĆ ALMEDIN
 3. ĆATIĆ OSMAN
 4. DIDIK SARAJLIĆ LEJLA
 5. DOSTOVIĆ RASIM
 6. HADŽIMEHMEDOVIĆ FUAD
 7. HADŽIPAŠIĆ ADMIR
 8. IMAMOVIĆ LEJLA
 9. KOZADRA MUHAMED
 10. KURTOVIĆ MUSTAFA
 11. MAHMIĆ MEHMED
 12. MAŠOVIĆ AMOR
 13. MUŠOVIĆ SANEL
 14. OSMANOVIĆ ANES
 15. POPARIĆ REFIK
 16. SARAJLIĆ ISMET
 17. TUFEKČIĆ JASENKO

 

DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

 1. BABIĆ ANA
 2. BARUN STIPE
 3. BATINIĆ MIRKO
 4. BEGANOVIĆ MIRVET
 5. BEŠLIĆ ZDRAVKO
 6. BRADARA LIDIJA
 7. DELIĆ ĐURO
 8. FEJZIĆ EDIM
 9. JOSIĆ ŽELJKO
 10. JUKIĆ DAMIR
 11. MANDIĆ TOMISLAV
 12. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 13. MATIŠIĆ DRAŽEN
 14. MIOČ JOSIP
 15. PEHAR DAVOR
 16. PRKAČIN ĐURO
 17. TADIĆ IVO

 

DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA

 1. ILIĆ SLAĐAN
 2. KOJOVIĆ PREDRAG
 3. LONIĆ MLADEN
 4. MARČETA MILE
 5. MIHAJLOVIĆ SLAVIŠA
 6. MILOVIĆ DALIBORKA
 7. MIRKOVIĆ ŽELJKO
 8. PUZIGAĆA DRAGO
 9. SARADŽIĆ VESNA
 10. SIMIĆ NIKOLA
 11. SUBAŠIĆ DRAŽENKA
 12. ŠUĆUR SLAVIŠA
 13. TOMIĆ SLOBODAN

 

DELEGATI IZ REDA OSTALIH

 1. BAJRAMOVIĆ-SRNA SEGMEDINA
 2. BULJUBAŠIĆ AMIL
 3. BUKVA SEJO
 4. FORTO EDIN
 5. FRAŠTO EMIR
 6. KANTAREVIĆ RASIM
 7. ŽULJEVIĆ ANER

 

DELEGATI U DOMU NARODA PARLAMENTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
( delegatski saziv 2014.-2018.)
(po strankama)

 
Socijaldemokratska partija BiH                                            SDP

 1. BAJRAMOVIĆ-SRNA SEGMEDINA
 2. BULJUBAŠIĆ AMIL
 3. FRAŠTO EMIR      
 4. ILIĆ SLAĐAN
 5. LONIĆ MLADEN
 6. MIRKOVIĆ ŽELJKO
 7. SARADŽIĆ VESNA
 8. SIMIĆ NIKOLA
 9. ŠUĆUR SLAVIŠA
 10. ŽULJEVIĆ ANER     


Stranka demokratske akcije                                                     SDA

 1. ALIEFENDIĆ ALMEDIN
 2. ĆATIĆ OSMAN
 3. DOSTOVIĆ RASIM
 4. KOZADRA MUHAMED
 5. KURTOVIĆ MUSTAFA
 6. MAHMIĆ MEHMED
 7. MAŠOVIĆ AMOR
 8. OSMANOVIĆ ANES
 9. POPARIĆ REFIK
 10. TUFEKČIĆ JASENKO                                                                                    


HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE             

 1. BARUN STIPE
 2. BATINIĆ MIRKO
 3. BEŠLIĆ ZDRAVKO
 4. BRADARA LIDIJA
 5. DELIĆ ĐURO
 6. JUKIĆ DAMIR
 7. MANDIĆ TOMISLAV
 8. MARTINOVIĆ TOMISLAV
 9. MATIŠIĆ DRAŽEN
 10. MIOČ JOSIP
 11. PEHAR DAVOR
 12. PRKAČIN ĐURO
 13. TADIĆ IVO


SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK

 1. MARČETA MILE
 2. MIHAJLOVIĆ SLAVIŠA
 3. PUZIGAĆA DRAGO


Savez za bolju budućnost BiH                                                SBB BiH

 1. BABIĆ ANA
 2. HADŽIMEHMEDOVIĆ FUAD
 3. SARAJLIĆ ISMET
 4. MUŠOVIĆ SANEL


Narodna stranka radom za boljitak                                    NS RZB

 1. TOMIĆ SLOBODAN                                                            


Hrvatska demokratska zajednica                                         HDZ 1990

 1. JOSIĆ ŽELJKO


DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ                      
DF

 1. AKŠAMIJA GORAN
 2. BUKVA SEJO
 3. DIDIK SARAJLIĆ LEJLA
 4. IMAMOVIĆ LEJLA
 5. SUBAŠIĆ DRAŽENKA                                                                                             


A-SDA-KSPP ZAJEDNO ZA USK                                                 A-SDA

 1. HADŽIPAŠIĆ ADMIR


LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH

 1. BEGANOVIĆ MIRVET
 2. KANTAREVIĆ RASIM


Naša stranka

 1. KOJOVIĆ PREDRAG
 2. FORTO EDIN


LIBERALNA STRANKA - LS BIH
                                               LS BIH 

 1. MILOVIĆ DALIBORKA

STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE

 1.  FEJZIĆ EDIM

 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine