Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-190


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pregled zakona i drugih akata usvojenih u Parlamentu Federacije BiH
  (mandatni period 2006-2010.godine)


USVOJENI AMANDMANI NA USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Amandman CIX. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 18.11.2008., DN – 30.12.2008.) , “Službene novine FBiH“ broj 88/08

 

USVOJENI ZAKONI PO HITNOM POSTUPKU U OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

 1. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu – (PD- 30.3.2007.god., DN- 2.4.2007. god.), “Službene novine FBiH“ broj 25/07,
 2. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu – (PD- 30.3.2007.god., DN- 2.4.2007. god.), “Službene novine FBiH“ broj 25/07,
 3. Zakon o prestanku važenja Zakona o građenju – (PD – 24.04.2007. god., DN- 8.5.2007. god.), “Službene novine FBiH“ broj 34/07,
 4. Zakon o izmjenama Zakona o pečatu Federacije Bosne i Hercegovine– (PD – 26.06.2007. god., DN- 26.6.2007. god.), “Službene novine FBiH“ broj 46/07,
 5. Zakon o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – (PD – 30.05.2007., DN – 12.07.2007), “Službene novine FBiH“ broj 51/07
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (proglašen od strane Visokog predstavnika) - (PD- 3.7. 2007., DN - 12.07.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 53/07
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica - (PD- 3.7. 2007., DN- 26.7.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 70/07
 8. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu-(PD- 14.9. 2007., DN- 18.9.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 70/07,
 9. Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine-(PD- 25.9. 2007., DN- 18.10.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 86/07,
 10. Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH-(PD- 25.9. 2007., DN- 18.10.2007.)- “Službene novine FBiH“ broj 79/07,
 11. Zakon o poljoprivredi - (PD- 30.10. 2007., DN- 8.11.2007.), broj 88/07,
 12. Izmjene Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu-(PD- 12.12. 2007., DN- 12.12.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 90/07, broj 92/07 (ispravka)
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (DN-8.11.2007., PD- 17.12.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 2/08,
 14. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu – (PD-28.12.2007., DN-29.12.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 97/07,
 15. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu –(PD-28.12.2007., DN-29.12.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 97/07
 16. Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine – (predlagač:  dr Jozo Ivančević, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - (PD-27.3.2008., DN-3.4.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 19/08,
 17. Izmjene Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu – (PD- 22.4.2008., DN- 29.4.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 27/08
 18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu –(PD- 22.4.2008., DN- 29.4.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 27/08
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – (PD-22.4.2008., DN- 29.4.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 27/08,
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine – (PD-26.2.2008., DN- 23.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 31/08
 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH– (PD-26.2.2008., DN- 23.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 32/08
 22. Zakon o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine- (PD- 8.4. 2008., DN-18.9.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 31/08
 23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka -(PD- 6.5. 2008., DN-29.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 38/08
 24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vještacima-(PD- 6.5. 2008., DN-29.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 38/08,
 25. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava-(PD- 27.5. 2008., DN-3.7.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 48/08
 26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine-(PD- 22.4. 2008., DN-29.4.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 43/08,
 27. Zakon o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine-(PD- 22.7. 2008., DN – 26.7.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 48/08,
 28. Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine– (PD-16.7.2008., DN-9.10.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 78/08
 29. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena– (PD-16.7.2008., DN-17.10.2008.) “Službene novine FBiH“ , broj 70/08
 30.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (predlagač: Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda  Predstavničkog doma) (PD-27.5.2008., DN-17.10.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 70/08
 31. Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovini-(PD-14.10.2008., DN-24.10.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 70/08
 32. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo-(PD-28.10.2008., DN-29.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 72/08, broj 23/09 (ispravka)
 33. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine-(predlagač: Administrativna komisija Doma naroda) (PD-28.11.2008., DN-27.11.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 84/08,
 34. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu – (PD -29.12.2008., DN – 30.12.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 87/08,
 35. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu– (PD -29.12.2008., DN – 30.12.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 87/08,
 36. Zakon o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda)– (PD -29.12.2008., DN – 30.12.2008.), broj 5/09
 37. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju– (PD -29.12.2008., DN – 30.12.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 4/09
 38. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (DN – 5.2.2009., PD – 24.2.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 14/09,
 39. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine - (PD- 29.10. 2008., DN - 19.3.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 22/09,
 40. Zakon o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine- (PD- 27.1. 2009., DN - 19.3.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 22/09,
 41. Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (potvrđivanje Zakona kojeg je proglasio Visoki predstavnik za BiH) – (PD – 29.5.2007., DN – 19.3.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 22/09,
 42. Zakon o izmjeni Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine – (PD - 10.3.2009., DN – 19.3.2009.), “Službene novine FBiH“broj 22/09,
 43. Zakon o pomilovanju – (PD – 24.3.2009., DN – 30.12.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 22/09,
 44. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu – (DN- 1.4.2009., PD – 6.4.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 24/09,
 45.  Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu– (DN- 1.4.2009., PD – 6.4.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 24/09,
 46. Zakon o izmjeni Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine– (DN- 1.4.2009., PD – 6.4.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 24/09,
 47. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine - (PD- 10.3.2009., DN – 28.4.2009.), “Službene novine FBiH“, broj 32/09,
 48. Zakon o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD- 10.3.2009., DN – 28.4.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 32/09,
 49. Zakon o dopunama Zakona o izvršnom postupku-(PD- 05.05.2009., DN – 02.06.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 39/09,
 50. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za   2009. godinu – (PD – 29.7.2009., DN – 30.7.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 50/09,
 51. Zakon o načinu ostvarivanja  ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine– (PD – 29.7.2009., DN – 30.7.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 50/09,
 52. Zakon o osiguranju sredstava za redovno i sigurno snabdjevanje prirodnim gasom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine – (PD – 30.6.2009., DN- 30.7.2009.) “Službene novine FBiH“ , broj 57/09,
 53. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje – (PD – 30.6.2009., DN – 30.7.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 57/09,
 54. Zakon o dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 28.7.2009., DN – 28.9.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 65/09,
 55. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu – (PD – 21.12.2009., DN – 22.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 81/09
 56. Zakon o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite– (PD – 21.12.2009., DN – 22.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 82/09 (ispravka), broj 11/10
 57. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu– (PD – 21.12.2009., DN – 22.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 81/09
 58. Zakon o izvršavanju  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu– (PD – 21.12.2009., DN – 22.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 81/09,
 59. Zakon o dopunama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine – (PD- 24.2.2010., DN – 25.2.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10
 60. Zakon o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine– (PD- 24.2.2010., DN – 25.2.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10
 61. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih  porodica  – (PD- 24.2.2010., DN – 25.2.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10
 62. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja  i članova njihovih porodica  – (PD- 24.2.2010., DN – 25.2.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10
 63. Zakon o prestanku važenja Zakona o pravima demobiliziranih  branilaca  i članova njihovih porodica– (PD- 24.2.2010., DN – 25.2.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10
 64. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak– (PD- 24.2.2010., DN – 25.2.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10
 65. Zakon o dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Kolegij Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH) (PD- 24.2.2010., DN – 25.2.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10,
 66. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 9.3.2010., DN – 11.3.2010.), broj 12/10
 67. Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou  Federacije Bosne i Hercegovine– (PD – 23.2.2010., DN – 11.3.2010.), “Službene novine FBiH“ , broj 13/10,
 68. Zakon o dopuni zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD – 23.2.2010., DN – 27.5.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 36/10,
 69. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine- (PD – 30.6.2010., DN – 8.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 42/10,
 70. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine – (DN – 27.5.2010. PD – 14.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 44/10,
 71. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine– (PD – 22.7.2010., DN – 23.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 45/10
 72. Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 22.7.2010., DN – 23.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 45/10
 73. Zakon o dopuni Zakona o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi– (PD – 22.7.2010., DN – 23.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 45/10
 74. Zakon o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine– (PD – 22.7.2010., DN – 23.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 45/10
 75. Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou  Federacije Bosne i Hercegovine– (PD – 22.7.2010., DN – 23.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 45/10
 76. Zakon o deviznom poslovanju– (PD – 14.7.2010., DN – 29.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 47/10
 77. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu – (PD – 13.9.2010., DN – 14.9.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 58/10
 78. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu – (PD – 13.9.2010., DN – 14.9.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 58/10
 79. Zakon o dopuni Zakona o privrednim društvima – (PD – 13.9.2010., DN – 23.9.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 63/10

 

USVOJENI ZAKONI U OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH PO SKRAĆENOM POSTUPKU

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o duhanu – (PD- 30.05.2007., DN – 12.07.2007.), “Službene novine FBiH“  broj 51/07
 2. Zakon o načinu prestanka funkcionisanja Institucije ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine u prelaznom periodu i prenosu njenih nadležnosti na Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine- (PD- 30.05.2007., DN – 12.07.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 51/07
 3. Zakon o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD- 30.05.2007., DN – 12.07.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 64/07
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini –(PD- 30.05.2007., DN – 12.07.2007.),“Službene novine FBiH“ broj 51/07,
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostorn om planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-(DN- 12.7.2007., PD-11.9.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 72/07,
 6. Zakon o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije-(PD-25.9.2007., DN- 18.10.2007.)- “Službene novine FBiH“ broj 79/07,
 7. Zakon o izmjeni Zakona o privrednim društvima-(PD-4.7.2007., DN- 27.11.2007.), broj 91/07,
 8. Zakon o izmjeni Zakona o rudarstvu (predlagač: Nermina Kapetanović, poslanik u Predstavničkom domu) ( DN-8.11.2007., PD – 10.1. 2008.), “Službene novine FBiH“ broj 6/08
 9. Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba –( DN-7.2.2008., PD – 10.1. 2008.), “Službene novine FBiH“ broj 9/08,
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica– (PD-27.2.2008., DN- 23.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 32/08,
 11. Zakon  o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima  koji se   upotrebljavaju u veterinarstvu– (PD-16.7.2008.,DN- 17.10.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 70/08,
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine– (PD-23.9.2008.,DN- 20.11.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 9/09
 13. Zakon o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine– (PD-28.11.2008.,DN- 27.11.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 76/08
 14. Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu– (PD-28.11.2008.,DN- 27.11.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 76/08,
 15. Zakon o izmjeni Zakona o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine – (PD – 29.10.2008., DN – 22.01.2009.),“Službene novine FBiH“ broj 9/09
 16. Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit (PD-05.05.2009.,DN – 02.06.2009.), broj 39/09,
 17. Zakon o izmjeni Zakona o leasingu (PD–05.05.2009.,DN 02.06.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 39/09,
 18. Zakon o izmjenama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave, (PD–21.04.2009.,DN 09.07.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 52/09,
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata – (PD – 3.6.2009., DN – 30.7.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 57/09,
 20. Zakon o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 30.6.2009., DN – 30.7.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 57/09,
 21. Zakon o izmjeni  Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – (PD – 28.7.2009., DN – 28.9.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 65/09,
 22. Zakon o izmjeni Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka – (PD – 28.7.2009., DN – 28.9.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 65/09,
 23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (PD – 28.10.2009., DN – 3.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 4/10,
 24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu – (PD – 7.12.2009., DN – 28.1.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 8/10,
 25. Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja – (PD – 7.12.2009., DN – 28.1.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 8/10,
 26. Zakon o izmjenama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju– (PD – 28.4.2010., DN – 27.5.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 36/10
 27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća– (PD – 26.1.2010., DN – 8.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 43/10,
 28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hecegovine –  (predlagači: Safet Softić, poslanik u Predstavničkom domu  i Fahrudin Skopljak, delegat u Domu naroda) – (PD - 13.9.2010. –DN - 23.9.2010), “Službene novine FBiH“ broj 63/10, (ispravka) “Službene novine FBiH“ broj 72/10

 

USVOJENI ZAKONI U OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH PO REDOVNOM POSTUPKU

 1. Zakon o eksproprijaciji- (PD- 4.7. 2007., DN- 26.7.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 70/07
 2. Zakon o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (DN- 26.7.2007., PD- 11.9.2007.),“Službene novine FBiH“ broj 70/07,
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Trezoru u Federaciji BiH-(PD- 25.9. 2007., DN- 18.10.2007.)- “Službene novine FBiH“ broj 79/07,
 4. Zakon o porezu na dobit- –(PD-28.12.2007., DN-29.12.2007.), broj 97/07, broj 14/08 (ispravka)
 5.  Zakon o porezu na dohodak– ( DN-7.2.2008., PD – 10.1. 2008.),“Službene novine FBiH“ broj 10/08
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima –( DN-7.2.2008., PD – 10.1. 2008.),“Službene novine FBiH“ broj 14/08,
 7. Zakon o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine- (PD-6.5.2008., DN- 29.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 37/08
 8. Zakon o Nacionalnom parku “Una” - (PD-6.5.2008., DN- 29.5.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 44/08
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine-(PD- 27.5. 2008., DN-3.7.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 48/08,
 10. Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine-(PD- 27.5. 2008., DN-3.7.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 47/08
 11. Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine– (PD – 16.7.2008., DN – 17.7.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 56/08
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 22.7.2008., DN – 17.10.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 70/08,
 13. Zakon o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu  od 2009. do 2015. - (PD – 28.11.2008., DN – 27.11.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 81/08
 14. Zakon o tržištu vrijednosnih papira- (PD – 14.10.2008., DN – 20.11.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 85/08,
 15. Zakon o investicijskim  fondovima- (PD – 14.10.2008., DN – 20.11.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 85/08,
 16. Zakon o leasingu- (PD – 14.10.2008., DN – 20.11.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 85/08,
 17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima- (PD – 28.11.2008., DN – 27.11.2008.), broj 84/08, broj 88/08(ispravka), broj 7/09 (ispravka),
 18.  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine-(PD – 14.10.2008., DN – 20.11.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 81/08,
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (predlagač: Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu) - (PD – 28.11.2008., DN – 27.11.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 4/09
 20. Zakon o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008.-31.12.2012. -(PD- 20.11. 2007., DN - 30.12.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 4/09
 21. Zakon o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu  Federacije Bosne i Hercegovine – (DN- 27.11.2008., PD – 27.1.2009.),“Službene novine FBiH“ broj 12/09,
 22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja male privrede-(PD- 29.10. 2008., DN - 19.3.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 25/09
 23. Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima-(PD- 13.1. 2009., DN - 19.3.2009.), broj 35/09,
 24. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti-(PD- 11.3. 2009., DN - 19.3.2009.)“Službene novine FBiH“ , broj 32/09,
 25. Zakon o turističkoj djelatnosti - (PD- 11.3. 2009., DN - 19.3.2009.),“Službene novine FBiH“ broj 32/09,
 26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša – (PD -10.3.2009., DN – 19.3.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 38/09,
 27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine– (predlagač: Klub poslanika BPS-a Sefer Halilović u Predstavničkom domu) (PD -29.10.2008., DN – 28.4.2009.),“Službene novine FBiH“ broj 43/09,
 28. Zakon o poljoprivrednom zemljištu-(PD-3.6.2009., DN-28.04.2009.) “Službene novine FBiH“, broj 52/09,
 29. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa( PD 07.04.2009., DN 02.06.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 42/09,
 30. Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine – (PD – 28.7.2009., DN – 28.9.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 62/09,
 31. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu – (PD – 29.9.2009., DN – 9.7.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 64/09,
 32. Zakon o građevinskim proizvodima – (PD – 13.10.2009., DN – 26.10.2009.), broj 78/09
 33. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom– (PD – 30.9.2009., DN – 26.10.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 72/09,
 34. Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja- (PD – 29.9.2009., DN – 26.10.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 75/09,
 35. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka- (PD – 11.11.2009., DN – 3.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 4/10,
 36. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine- (PD – 23.11.2009., DN – 3.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 2/10
 37. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (predlagač: Jasmin Duvnjak, poslanik u Predstavničkom domu)– (DN - 26.10.2009. PD - 1.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 81/09
 38. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine – (DN – 5.11.2009. PD - 1.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 83/09
 39. Zakon o fiskalnim sistemima– (PD – 7.12.2009. DN - 22.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 81/09,
 40. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (PD – 12.1.2010. DN - 9.7.2009.) ,,“Službene novine FBiH“ broj 4/10,
 41. Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 26.1.2010. DN - 28.1.2010.), broj 12/10, (ispravka), “Službene novine FBiH“ broj 16/10
 42. Zakon o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju- (PD – 13.1.2010. DN - 28.1.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 8/10,
 43. Zakon o krvi i krvnim sastojcima - (PD – 13.1.2010. DN - 28.1.2010.), broj 9/10
 44. Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 21.4.2009. DN - 28.1.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10, “Službene novine FBiH“ broj 14/10 (ispravka)
 45. Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 21.4.2009. DN - 28.1.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 26/10,
 46. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom– (PD – 12.1.2010., DN – 11.2.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 9/10
 47. Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma) – (DN – 11.3.2010., PD – 28.4.2010.), broj 36/10
 48. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji– (PD – 28.4.2010., DN – 27.5.2010.), ,“Službene novine FBiH“ broj 36/10
 49. Zakon o unutrašnjoj trgovini – (PD – 9.3.2010., DN – 27.5.2010.), broj 40/10,
 50. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – (DN – 27.5.2010., PD – 8.6.2010),,“Službene novine FBiH“ broj 40/10,
 51. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine – (DN- 29.4. 2010., PD – 8.6.2010.), ,“Službene novine FBiH“ broj 40/10,
 52. Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju- (DN- 29.4. 2010., PD – 8.6.2010.),,“Službene novine FBiH“ broj 42/10,
 53. Zakon o zdravstvenoj zaštiti- (PD- 25.5. 2010., DN – 22.6.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 46/10,
 54. Zakon o apotekarskoj djelatnosti - (PD- 25.5. 2010., DN – 22.6.2010.),,“Službene novine FBiH“ broj 40/10,
 55. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata- (PD- 25.5. 2010., DN – 22.6.2010.), ,“Službene novine FBiH“ broj 40/10,

 

NACRTI  AKATA PRIHVAĆENIH U OBA DOMA PARLAMENTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu -      (PD – 7. 3. 2007., DN – 15.3.2007.)
 2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu – (PD – 7.3.2007. , DN – 15.3.2007.)
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – (PD – 24.04.2007.god., DN- 8.5.2007. god.),
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, predlagatelj: Dervo Bandić, zastupnik u Zastupničkom domu, (DN-26.7.2007., PD- 7.9.2007.+ javna rasprava),
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (DN-18.9.2007., PD- 11.9.2007.),
 6. Nacrt zakona o porezu na dobit ( PD- 26.9.2007., DN- 18.10.2007.),
 7. Nacrt zakona o porezu na dohodak (PD- 26.9.2007., DN- 18.10.2007.),
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ( PD- 26.9.2007., DN- 18.10.2007.),
 9. Nacrt zakona o Nacionalnom parku «Una» ( PD- 25.9.2007., DN- 18.10.2007.),
 10. Nacrt politike privatizacije državnog kapitala u Federaciji BiH(PD- 29.11.2007., DN- 27.11.2007.)
 11. Nacrt Budžeta Federacije BiH za 2008. godinu (PD- 29.11.2007., DN- 30.11.2007.),
 12. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2008. godinu, (PD- 29.11.2007., DN- 30.11.2007.),
 13. Nacrt Operativnog plana rada Vlade za 2008. godinu (PD- 21.11.2007., DN- 30.11.2007.),
 14. Nacrt zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine– (DN-7.2.2008., PD – 10.1. 2008.),
 15. Nacrt zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, (PD- 10.1.2008., DN- 14.2.2008.),
 16. Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine, (PD- 10.1.2008., DN- 14.2.2008.),
 17. Nacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije BiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (PD- 20.11.2007., DN- 14.3.2008.)
 18. Nacrt zakona o premjeru  i katastru nekretnina (PD- 30.1.2008.+ javna rasprava, DN – 14.3.2008.),
 19. Nacrt Zakona o sudskoj policiji Federacije BiH - (PD- 27.2.2008, DN 23.5.2008.),
 20. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine- (PD- 28.3.2008, DN 29.5.2008.),
 21. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine- (PD- 28.3.2008, DN 29.5.2008.),
 22. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima- (PD- 28.3.2008, DN - 29.5.2008.),
 23. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca – (PD-28.3.2008., DN- 29.5.2008.),
 24. Nacrt zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine– (PD-6.5.2008., DN- 29.5.2008. + javna rasprava),
 25. Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu-( PD-6.5.2008., DN- 20.6.2008.),
 26. Nacrt zakona o tržištu vrijednosnih papira-( PD-6.5.2008., DN- 20.6.2008.),
 27. Nacrt zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine-( PD-7.5.2008., DN- 20.6.2008.),
 28. Nacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine-( PD-7.5.2008., DN- 20.6.2008.),
 29. Nacrt Strateškog plana i programa razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine-( PD-8.4.2008., DN- 20.6.2008.),,
 30. Nacrt zakona o  finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine-( PD-28.3.2008., DN- 20.6.2008.),
 31. Nacrt zakona o investicionim fondovima-(PD- 28.5. 2008., DN-3.7.2008.), 
 32. Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-(PD- 28.5. 2008., DN-3.7.2008.), 
 33. Nacrt zakona o leasingu-(PD- 28.5. 2008., DN-3.7.2008.), 
 34. Nacrt zakona o obrtu i obrtu sličnim djelatnostima-(PD- 28.5. 2008., DN-3.7.2008.),
 35. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja male privrede-(PD- 28.5. 2008., DN-3.7.2008.),
 36. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine-(PD- 27.2. 2008., DN-3.7.2008.),
 37. Nacrt zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, -(PD- 22.7. 2008., DN-17.10.2008.),
 38. Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu-(PD- 16.7.2008., DN-17.10.2008.),
 39. Nacrt  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša-(PD- 23.9.2008., DN-20.11.2008.),
 40. Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti-(PD- 15.10.2008., DN-20.11.2008.),
 41.  Nacrt zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja-(PD- 15.10.2008., DN-20.11.2008.),
 42. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-(PD- 15.10.2008., DN-27.11.2008.),
 43.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama-(PD- 15.10.2008., DN-27.11.2008.),
 44.  Nacrt zakona o turističkoj djelatnosti-(PD-15.10.2008., DN-27.11.2008.),
 45.  Nacrt zakona o električnoj energiji-(PD- 23.7.2008., DN-27.11.2008.),,
 46. Nacrt  Strategije reforme  penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zaključak Vlade Federacije BiH-(PD- 30.1.2008., DN-27.11.2008.),
 47. Nacrt zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa- (PD- 15.10.2008., DN-30.12.2008.),
 48. Nacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama- (PD- 18.11.2008., DN-19.3.2009.),
 49. Nacrt strategije zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine- (PD- 13.1.2009., DN-19.3.2009.),
 50. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 13.1.2009., DN – 19.3.2009.),
 51. Nacrt zakona o krvi i krvnim sastojcima – (PD – 28.1.2009., DN – 19.3.2009.)
 52. Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini – (PD – 7.4.2009., DN – 12.5.2009.),
 53. Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici– (PD – 24.3.2009., DN – 12.5.2009.),
 54. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka – (PD – 24.3.2009., DN – 12.5.2009.),
 55. Nacrt zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 11.3.2009., DN – 12.5.2009.),
 56. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine – (PD – 28.1.2009., DN – 12.5.2009.),
 57. Nacrt zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji – (PD – 28.1.2009., DN – 12.5.2009.),
 58. Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti– (PD – 5.5.2009., DN – 9.7.2009. + javna rasprava),
 59. Nacrt zakona o građevinskim proizvodima- (PD – 5.5.2009., DN – 9.7.2009.),
 60. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom- (PD – 6.5.2009., DN – 9.7.2009.),
 61. Nacrt zakona o fiskalnim sistemima - (PD – 14.9.2009., DN – 15.9.2009.),
 62. Nacrt zakona o organskoj poljoprivredi u Federaciji Bosne i Hercegovine- (PD – 30.6.2009., DN – 15.9.2009.),
 63. Nacrt zakona o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju- (PD – 30.6.2009., DN – 15.9.2009.),
 64. Nacrt zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 30.6.2009., DN – 15.9.2009.),
 65. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine- (PD – 14.9.2009., DN – 28.9.2009.),
 66. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o eksproprijaciji - (PD – 14.9.2009., DN – 28.9.2009.),
 67. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću- (PD – 13.10.2009., DN – 28.9.2009.),
 68. Nacrt zakona o reviziji korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite(PD – 13.10.2009., DN – 26.10.2009.),
 69. Nacrt zakona o eksplozivnim materijama Federacije Bosne i Hercegovine- (PD – 13.10.2009., DN – 26.10.2009.),
 70. Nacrt zakona o privatnim detektivima- (PD – 13.10.2009., DN – 26.10.2009.),
 71. Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama- (PD – 13.10.2009., DN – 26.10.2009.),
 72. Nacrt strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008. – 2018. godine, - (PD – 27.10.2009., DN – 26.10.2009.),
 73. Nacrt zakona o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD – 21.12.2009., DN – 22.12.2009.),
 74. acrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 13.1.2010., DN – 28.1.2010.),
 75. Nacrt zakona o nasljeđivanju (predlagač: Klub poslanika BPS  - Sefer Halilović u Predstavničkom domu) - (PD – 20.10.2009., DN – 28.1.2010.)
 76. Nacrt zakona o stočarstvu – (PD – 8.12.2009., DN – 11.2.2010.),
 77. Nacrt zakona o zaštiti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine – (PD – 13.1.2010., DN – 11.2.2010.),
 78. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja – (PD – 8.12.2009., DN – 11.2.2010.),
 79. Nacrt zakona o apotekarskoj djelatnosti – (PD – 13.1.2010., DN – 11.2.2010.),
 80. Nacrt zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata – (PD – 13.1.2010., DN – 11.2.2010.),
 81. Nacrt zakona o dopunskim pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (PD – 24.2.2010., 25.2.2010.)
 82. Nacrt zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku - (PD – 9.3.2010., DN - 29.4.2010.),
 83. Nacrt zakona o zaštiti od buke - (PD – 28.4.2010., DN - 27.5.2010.),
 84. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine- (PD – 8.6.2010., DN - 22.7.2010.),
 85. Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede - (PD – 25.5.2010., DN - 22.7.2010.),
 86. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju  krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD – 25.5.2010., DN - 22.7.2010.),
 87. Nacrt zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 25.5.2010., DN - 22.7.2010.),
 88. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba - (PD – 11.5.2010., DN - 22.7.2010.),

 

ISPRAVKE ZAKONA IZ PROŠLOG MANDATA

 

 1. Ispravka Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, “Službene novine FBiH“ broj 59/06, “Službene novine FBiH“ broj 23/08 (ispravka),
 2. Ispravka Zakona o slatkovodnom ribarstvu, “Službene novine FBiH“ broj 64/04, Službene novine FBiH“ broj 27/10 (ispravka)
 3. Ispravka Zakona o prekršajima Federacije Bosne i  Hercegovine, broj 31/06, broj 37/10 (ispravka)

 

ODLUKE KOJE DONOSE DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar- mart 2007. godine – ( PD 4.1. 2007. , DN 25.1. 2007.) – “Službene novine FBiH“ broj 6/07,
 2. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju BiH-(PD- 25.9.2007., DN- 18.10.2007. )- “Službene novine FBiH“ broj 80/07,
 3. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH, sliv rijeke Une za period 2007-2027. -(PD- 25.9. 2007., DN- 18.10.2007.) - “Službene novine FBiH“ broj 79/07,
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornoga plana Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2002. do 2022. godine (DN-8.11.2007., PD-17.12.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 2/08,
 5. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog    područja Mostar za period  od 2007. do 2017. godine-(PD-20.2.2008., DN-23.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 38/08,
 6. Odluka o utvrđivanju područja «Autocesta na Koridoru Vc» područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine(PD- 23.7.2008. DN- 17.7. 2008.), “Službene novine FBiH“ broj 56/08,
 7. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja  posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine -«Autocesta na Koridoru Vc» 2008. do 2028. godine- (PD-27.5.2008., DN-17.7.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 48/08
 8. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH - ( DN- 23.5. 2008., PD – 22.7.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 66/08,
 9. Odluka o pristupanju  izradi Regulacionog plana historijskog  gradskog područja Počitelj za  period od 2008. do 2018. godine(PD-23.7.2008., DN-27.11.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 5/09,
 10. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice (Visočica) za period od 2007. do 2027. godine - (PD-18.11.2008., DN-30.12.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 11/09,
 11. Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava - (PD-18.11.2008., DN-19.3.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 21/09,
 12. Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog učešća    osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava- (PD-18.11.2008., DN-19.3.2009.) , “Službene novine FBiH“ broj 21/09.
 13. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ za  period od 2007. do 2027.godine –(PD – 14.9.2009., DN – 5.11.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 72/09,
 14. Odluka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2009.-2012. godina (PD – 20.10.2009., DN – 3.12.2009.) “Službene novine FBiH“ broj 80/09,
 15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti Federalnom pravobranilaštvu za sklapanje sudske nagodbe po tužbi AD „Progres“ Beograd (PD – 12.1.2010., DN – 28.1.2010.)
 16. Odluka o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP „ŽFBiH“, d.o.o. Sarajevo o kreditnom zaduženju  JP „ŽFBiH“, d.o.o. Sarajevo – (DN – 25.2.2010., PD – 9.3.2010.) “Službene novine FBiH“ broj 12/10,
 17. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 2008. do 2028. godine – (DN - 25.3.2010, PD – 30.3.2010.) “Službene novine FBiH“ broj 22/10,
 18. Odluka o utvrđivanju područja planine „Vranica“ područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – (PD- 13.1.2009., DN – 22.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 48/10,
 19. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Vranica“ za period od 2008. do 2028. godine– (PD- 13.1.2009., DN – 22.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 48/10,
 20. Odluka o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom – (PD-28.7.2010., DN – 29.7.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 48/10,

 

ODLUKE O IMENOVANJU KOJE DOMOVI ZAJEDNIČKI DONOSE

 1. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine – ( PD 21.2.2007., DN- 22.2.2007. godine) “Službene novine FBiH“ broj 16/07
 2. Odluka o imenovanju člana FERK-a (Risto Mandrapa) - (PD 24.4.2007., DN- 8.5.2007.) “Službene novine FBiH“ broj 34/07
 3. Odluka o predlaganju člana DERK-a (Nikola Pejić) - (PD 24.4.2007. DN- 8.5.2007.)
 4. Odluka o imenovanju predsjednika i člana Komisije za koncesije (dr. Šefik Koričić za predsjednika i mr. Mirsad Hasanić za člana) - (PD 24.4.2007. DN- 8.5.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 34/07
 5. Odluka o izboru članova Komisije za izradu likovnog rješenja za izradu obilježja i simbola Federacije Bosne i Hercegovine- (PD 11.9.2007. DN- 18.9.2007.) “Službene novine FBiH“ broj 71/07,
 6. Odluka o formiranju Zajedničke komisije oba doma Parlamenta Federacije BiH za provedbu cjelokupne procedure izbora likovnog rješenja obilježja-simbola Federacije BiH –(PD 15.5.2007., DN – 12.07.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 71/07
 7. Odluka o formiranju Parlamentarne komisije za reviziju – ( PD – 25.7.2007., DN – 12.07.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 53/07
 8. Odluka o izboru članova u Parlamentarnu komisiju za reviziju –( PD – 25.7.2007., DN – 26.07.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 53/07
 9. Izbor članova Nezavisnog odbora (PD – 25.7.2007., DN – 26.07.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 53/07,
 10. Odluka o imenovanju Zajedničke komisije za usaglašavanje različito izglasanih tekstova prijedloga zakona u oba doma Parlamenta Federacije BiH- (PD- 30.3.2007., DN - 18.9.2007.),
 11. Odluka o imenovanju Zajedničke komisije za usaglašavanje Prijedloga zakona o Javnom servisu RTV Federacije BiH - (PD- 11.9. i 26.9. 2007., DN -18.10.2007.),
 12. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju (Mirsad Zaimović) (PD-31.10.2007., DN-8.11.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 86/07,
 13. Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju člana Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (Džafer Alibegović) – (DN-8.11.2007., PD-17.12.2007), “Službene novine FBiH“ broj 94/07,
 14. Odluka o potvrđivanju Odluke o izboru člana Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije BiH (Faris Vehabović) (PD-17.1.2008., DN-14.2.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 9/08
 15. Odluka o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH (Zlatko Barš) (PD-17.1.2008., DN-14.2.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 9/08
 16. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije BiH (PD-17.1.2008., DN-14.2.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 9/08,
 17. Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju zamjenika federalnog pravobranioca ( Enver Smajkan i dr.) - (PD-7.5.2008., DN-23.5.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 31/08,
 18. Odluka o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine- (PD-26.6.2008., DN-17.7.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 47/08
 19. Odluka o imenovanju člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Đulizara Hadžimustafić) – (DN – 17.7.2008., 22.7.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 47/08,
 20. Odluka o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine(Nedžad Tuce) – (PD – 28.10.2008., DN - 27.11.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 78/08,
 21. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju (Edin Hozan)- (DN-19.3.2009., PD – 22.4.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 33/09,
 22. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (DN- 02.06.2009., PD – 10.6.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 39/09,
 23. Odluka o utvrđivanju prijedloga jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine– (Mirsad Salkić) (PD- 10.6.2009., DN – 28.9.2009.),
 24. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine- (PD- 17.11.2009., DN – 3.12.2009.),“Službene novine FBiH“ broj 79/09,
 25. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju (Hazim Bašić) (PD- 27.10.2009., DN – 3.12.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 78/09,
 26. Odluka o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju “Autocesta na Koridoru Vc” – (DN – 25.3.2010., PD – 30.3.2010.) “Službene novine FBiH“ broj 22/10,
 27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju – (PD – 9.3.2010. DN – 27.5.2010.), “Službene novine FBiH“ broj 34/10,

ODLUKE O RAZRJEŠENJU KOJE DOMOVI ZAJEDNIČKI DONOSE

 1. Odluka o razrješenju člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine ( Sakib Slijepčević) – (DN – 17.7.2008., PD - 22.7.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 47/08,

 

ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA NA KREDITE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

 1. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj o dodatnom finansiranju za Projekat razvoja zajednica,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog  sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za dodatno finansiranje Projekta razvoja zajednica(odobrene – PD 24.04.2007. god, DN 8.5.2007. god.), “Službene novine FBiH“ broj 37/07
 2. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicione banke za finansiranje Projekta  ''Obnova električne energije II'',
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske investicione banke (EIB) za Projekat ''Obnova električne energije II''(odobrene – PD 24.04.2007. god., DN 8.5.2007. god.), “Službene novine FBiH“ broj 37/07
 3. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za Međunarodni razvoj (OPEC) za finansiranje Projekta unapređenja ruralnog poduzetništva,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za Međunarodni razvoj (OPEC) za  Projekat unapređenja ruralnog poduzetništva (odobrene – PD 5.06.2007. god., DN 12.07.2007.god), “Službene novine FBiH“ broj 51/07
 4. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicione banke za finansiranje Projekta «Rehabilitacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine»,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Podugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine  za kredit Evropske investicione banke (EIB) za Projekat «Rehabilitacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine» (odobrene – PD 5.06.2007. god., DN 12.07.2007.god),“Službene novine FBiH“ broj 51/07
 5. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat razvoja i zaštite šuma,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat razvoja i zaštite šuma (odobrene – PD- 4.7. 2007.god., DN 26.07.2007.god), “Službene novine FBiH“ broj 53/07
 6. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog sporazuma između BiH i Bank Austria Creditanstalt AG Beč za finansiranje Projekta vodosnabdijevanja općine Grude,
  b)Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Bank Austria Creditanstalt AG Beč za Projekat vodosnabdijevanja općine Grude, (odobrene – PD- 4.7. 2007.god., DN 26.07.2007.god), “Službene novine FBiH“ broj 53/07
 7. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja,(odobrene – PD- 4.7. 2007.god., DN 26.07.2007.god), “Službene novine FBiH“ broj 59/07
 8. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat pripremljenosti za avijarnu influencu,
  b)Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat pripremljenosti za avijarnu influencu,(odobrene – PD- 4.7. 2007.god., DN 26.07.2007.god), “Službene novine FBiH“ broj 59/07
 9. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje  Supsidijarnog sporazuma između FBiH i BiH za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga, (odobrene – PD- 4.7. 2007.god., DN 26.07.2007.god), “Službene novine FBiH“ br. 53/07 i  59/07
 10. a)Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Njemačke banke Kreditanstalt fur wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni za Projekt «Obnova sustava vodoopskrbe i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine»,.
  b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za kredit Njemačke banke Kreditanstalt fur wiederaufbau (KfW), Frankfurt na Majni  za Projekt «Obnova sustava vodoopskrbe i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine»,(odobrene – PD- 2.10. 2007.god., DN 18.10.2007.god) - “Službene novine FBiH“ broj 79/07,
 11. a)Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje  zajma Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za financiranje Projekta «Rekonstrukcije puteva»,  
  b) Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za  zajam Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za Projekt «Rekonstrukcije puteva»,  (odobrene – PD- 2.10. 2007.god., DN 18.10.2007.god) -  “Službene novine FBiH“ broj 79/07,
 12. a) Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o izmjeni i dopuni Finansijskog ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za «Projekat za puteve BiH(Sarajevska zaobilaznica)»,
  b) Sporazum o izmjeni i dopuni Finansijskog ugovora broj: FINo. 20.515 BA Evropske investicione banke i Bosne i Hercegovine za «Projekat za puteve BiH(Sarajevska zaobilaznica)», (odobrene – PD- 11.9. 2007.god., DN 18.10.2007.god) - “Službene novine FBiH“ broj 79/07,
 13. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat putne infrastrukture i bezbjednosti,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat putne infrastrukture i bezbjednosti, (odobrene – PD- 17.1. 2008.god., DN 14.2.2008.god) - “Službene novine FBiH“ broj 9/08
 14. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Bank Austria Creditanstalt AG Beč za finansiranje Projekta vodosnabdijevanja Općine Posušje,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH za kredit Bank Austria Creditanstalt AG Beč za Projekt vodosnabdijevanja Općine Posušje,(odobrene – PD- 27.2. 2008.god., DN 23.5.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 34/08
 15. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekt rekonstrukcije željeznica,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog  kreditnog sporazuma između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj (OPEC) za Projekt rekonstrukcije željeznica,(odobrene – PD- 27.2. 2008.god., DN 23.5.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 34/08
 16. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kreditanstalt fur wiederaufbau Frankfurt na Majni (KfW) za Projekt obnove hidroelektrane Rama,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog  kreditnog sporazuma između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur wiederaufbau Frankfurt na Majni (KfW) za Projekt obnove hidroelektrane Rama,(odobrene – PD- 28.2. 2008.god., DN 23.5.2008.god), "Službene novine FBiH“ broj 34/08,
 17. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja po osnovu Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za finansiranje Projekta vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za  kredit Evropske investicione banke (EIB) za Projekat vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine,(odobrene – PD- 8.4. 2008.god., DN 3.7.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 45/08
 18. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft – Beč za  finansiranje Projekta modernizacije  Univerziteta u Zenici,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog  kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft – Beč za Projekat modernizacije  Univerziteta u Zenici,  (odobrene – PD- 16.7. 2008.god., DN 17.7.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 48/08
 19. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita BAWAG  P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse  Aktiengesellschaft – Beč za finansiranje Projekta opremanja Doma zdravlja Mostar,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit  BAWAG  P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse  Aktiengesellschaft – Beč za Projekat opremanja Doma zdravlja Mostar,  (odobrene – PD- 16.7. 2008.god., DN 17.7.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 48/08
 20. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita BAWAG  P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse  Aktiengesellschaft – Beč za financiranje Projekta opremanja Regionalnog medicinskog centra «Dr. Safet Mujić» Mostar,
  b) Odluka o davanju saglasnosti  za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit BAWAG  P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse  Aktiengesellschaft – Beč za Projekat opremanja Regionalnog medicinskog centra «Dr. Safet Mujić» Mostar,  (odobrene – PD- 16.7. 2008.god., DN 17.7.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 47/08
 21. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita BAWAG  P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse  Aktiengesellschaft – Beč za finansiranje Projekta opremanja Kliničke bolnice Mostar,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit BAWAG  P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse  Aktiengesellschaft – Beč za Projekat opremanja Kliničke bolnice Mostar, (odobrene – PD- 16.7. 2008.god., DN 17.7.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 47/08
 22. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope (ECSEE Projekat – Komponenta Bosna i Hercegovina),
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog  kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope (ECSEE Projekat – Komponenta Bosna i Hercegovina),
  c) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog  kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope (ECSEE Projekat – Komponenta Bosna i Hercegovina),  (odobrene – PD- 16.7. 2008.god., DN 17.7.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 47/08
 23. Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj za “Projekat za šumske i planinske zaštićene oblasti”, (odobrene – PD- 28.10. 2008.god., DN 24.10.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 71/08
 24. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Europske banke za obnovu i razvoj za Projekat Koridor Vc
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt Vc(odobrene – PD- 28.10. 2008.god., DN 24.10.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 71/08,
 25. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Bank Austria Creditanstalt AG – Beč za finansiranje Projekta izgradnje vodovoda Fojnica – Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica -  Kiseljak,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine  i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Bank Austria Creditanstalt AG – Beč za Projekat  izgradnje vodovoda Fojnica – Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica – Kiseljak, (odobrene – PD- 15.10. 2008.god., DN 27.11.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 78/08
 26. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj za “Projekat upravljanja Neretvom i Trebišnjicom",
  b) Informacija o predloženom grantu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pomoć u   finansiranju Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom,
  (odobrene – PD- 15.10. 2008.god., DN 27.11.2008.god), “Službene novine FBiH“ broj 78/08
 27. a) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o Amandmanu kojim se mijenja Ugovor o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat rekonstrukcije elektroenergetskog sistema,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje zajma Evropske banke za obnovu i razvoj za reorganizaciju Projekta obnove elektroenergetskog sistema,
  c) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine  i Federacije Bosne i Hercegovine za zajam Evropske banke za obnovu i razvoj za reorganizaciju Projekta obnove elektroenergetskog sistema,
  (odobrene – PD- 15.10. 2008.god., DN 27.11.2008.god) “Službene novine FBiH“ , broj 78/08
 28. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Export-Import banke Koreje za Projekat modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini – faza  II,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Export-Import banke Koreje za Projekat modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini – faza II      (odobrene – PD- 28.1. 2009.god., DN 19.3.2009.god) “Službene novine FBiH“ broj 21/09.
 29. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj  (IBRD), za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom,
  c) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA), za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom,
  d) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog   ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA), za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom,  (odobrene – PD- 28.1. 2009.god., DN 12.5.2009.god), “Službene novine FBiH“ broj 35/09.

 30. a)Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita Raiffeisen Zentralbank  Ostterreich aktiengesellschaft za Projekat ''Razvoj  sistema vodosnabdjevanja za općinu Livno'',
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije    Bosne i Hercegovine za kredit Raiffeisen Zentralbank  Ostterreich aktiengesellschaft za Projekat ''Razvoj sistema vodosnabdjevanja za općinu Livno'',  (odobrene – PD- 22.4. 2009.god., DN 12.5.2009.god) “Službene novine FBiH“ broj 35/09,

 31. Odluka o  odobravanju Odluke o prihvaćanju zaduženja prema Međunarodnom monetarnom  fondu po III Stand by aranžmanu   (odobrena – PD- 29.7. 2009.god., DN 30.7.2009.god), “Službene novine FBiH“ broj 50/09,

 32. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za finansiranje Projekta poboljšanja životnih uslova na selu,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog
  kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodnog  fonda za poljoprivredni razvoj   (IFAD) za Projekat poboljšanja životnih  uslova na selu,  (odobrene – PD- 28.5. 2009.god., DN 28.9.2009.god), “Službene novine FBiH“ broj 62/09,

 33. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kuvajtskog  fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekat autoceste Kakanj  - Donja Gračanica,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog   kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kuvajtskog fonda za arapski  ekonomski razvoj za Projekat autoceste Kakanj – Donja Gračanica,  (odobrene – PD- 28.5. 2009.god., DN 5.11.2009.god), “Službene novine FBiH“ broj 73/09

 34. a)Odluka o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekat  dovršenje i opremanje četiri bolnice,
  b)  Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Saudijskog fonda za ekonomski razvoj za Projekat dovršenje i opremanje četiri bolnice,  (odobrene – PD- 17.11. 2009.god., DN 3.12.2009.god), “Službene novine FBiH“ broj 1/10.

 35. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kreditanstalt fur  Wiederaufbau, Frankfurt na Majni («KfW») za Projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina;
  b)Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje upsidijarnogugovora između Bosne i Hercegoviine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur  Wiederaufbau, Frankfurt na Majni («KfW») za Projekat izgradnje vjetroelektrane Mesihovina  (odobrene – PD- 13.1. 2010.god., DN 22.12.2009.god), “Službene novine FBiH“ broj 3/10

 36. a)Odluka o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita Evropske banke za   obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona,
  b)Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona  (odobrene – PD- 13.1. 2010.god., DN 28.1.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 6/10

 37. a)Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicione banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između BiH i FBiH za kredit Evropske investicione banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever,  (odobrene – PD- 17.11. 2009.god., DN 25.3.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 19/10

 38. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća;
  b)Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat poboljšanja dostupnosti finansija malih i srednjih preduzeća (odobrene – PD- 9.3. 2010.god., DN 25.3.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 19/10

 39. Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje Prvog programskog kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju,
  Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za Prvi programski kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojne politike za javnu potrošnju,
  Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje Prvog programskog kredita Međunarodne asocijacije za razvojne politike za javnu potrošnju,
  Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za  Prvi programski kredit Međunarodne asocijacije za razvoj  za razvojne politike za javnu potrošnju  (odobrene – PD- 11.5. 2010.god., DN 27.5.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 34/10 ,

 40. Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne  banke za obnovu i razvoj za Projekt otpadnih voda u Sarajevu;
  Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat otpadnih voda u Sarajevu  (odobrene – PD- 11.5. 2010.god., DN 27.5.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 34/10,

 41. Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja;
  Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (odobrene – PD- 11.5. 2010.god., DN 27.5.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 34/10,

 42. a) Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog zaduženja za makrofinansijsku pomoć Evropske Unije,
  b) Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora o  kreditnom zaduženju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine  za makrofinansijsku pomoć Evropske Unije (odobrene – PD- 22.7. 2010.god., DN 23.7.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 45/10,

 43. Odluka o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Unicredit bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina za kreditno zaduženje JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (odobrena – PD- 13.9. 2010.god., DN 23.9.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 63/10

 44. Odluka o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (odobrena – PD- 13.9. 2010.god., DN 23.9.2010.god), “Službene novine FBiH“ broj 63/10

 

IZVJEŠTAJI KOJE PRIHVAĆAJU DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu ( DN – 8.5.2007. god., PD- 15.5.2007.),
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.07.2005. do 30.06.2006. godine (PD- 5.6.2007., DN – 12.7.2007.),
 3. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Informacija o bankarskom sistemu Federacije BiH (stanje na dan 31.12. 2006.)- (PD-4.7. 2007., DN-18.9.2007.),
 4. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2006. godinu – (PD-11.9.2007., DN- 18.10.2007.),
 5. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2006. godinu – (PD-11.9.2007., DN- 18.10.2007.),
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period januar-august 2007. godine ( PD-17.12.2007., DN-27.11.2007.),
 7. Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja ‘’Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine’’ za 2006. godinu sa Izvještajem Komisije, ( PD-17.1.2008., DN-14.2.2008.),
 8. Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta FBiH za 2006. (PD-20.2.2008., DN- 14.3.2008.)
 9. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (PD- 3.10.2007., DN- 3.4.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 41/08
 10. Izvještaj o poslovanju privrednih subjekata iz oblasti prometa i komunikacija  za 2006.  godinu (PD- 3.10.2007., DN- 3.4.2008.),
 11. Izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBIH d.o.o. Sarajevo za   2006. godinu (PD- 3.10.2007., DN- 3.4.2008.),
 12. Nekonsolidovani finansijski izvještaji i nezavisno  revizorsko mišljenje za godine koje su završile 31.12.2006. i 2005.  godine (vezano za JP Željeznice FBiH) (PD- 3.10.2007., DN- 3.4.2008.),
 13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.7.2006 - 30.6.2007. godine - (PD- 31.10.2007., DN- 3.4.2008.),
 14. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu - (PD- 8.4.2008., DN- 3.7.2008.),
 15. Izvještaj revizije učinka: Planiranje visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Izvještajem Komisije - (PD- 26.6.2008., DN- 17.7.2008.),
 16. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine- stanje na dan 31.12.2007. godine (PD- 26.6.2008., DN- 17.7.2008.),
 17. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (PD- 26.6.2008., DN - 17.7.2008.),
 18. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, (PD- 16.7.2008., DN- 17.10.2008.),
 19. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2006.godinu - (PD- 16.7.2008., DN- 17.10.2008.),
 20. Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2007. godini  – Zeleni izvješta j- (PD- 23.9.2008., DN- 27.11.2008.),
 21. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za period 1.7.2007. do 31.5.2008. godine - (PD- 23.9.2008., DN- 27.11.2008.),
 22. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva u 2007. godini – (PD – 28.10. 2008., DN – 22.1.2009.),
 23. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2007. godinu – (PD – 16.7.2008., DN – 22.1.2009.),
 24. Izvještaj o poslovanju JP “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine”, d.o.o. Sarajevo, za 2007. godinu - (PD – 28.10.2008., DN – 19.3.2009.),
 25. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini i Prijedlog Programa rada za 2009. godinu – (PD – 3.06.2009., DN – 9.7.2009.),
 26. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne    i  Hercegovine za 2008. godinu – (PD – 22.4.2009., DN – 5.11.2009.),
 27. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za  2008. godinu – (PD – 30.6.2009., DN – 3.12.2009.),
 28. Izvještaj o radu FERK – a za 2008. godinu – (PD – 27.10.2009., DN – 3.12.2009.),
 29. Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2008. godini – (PD – 27.10.2009., DN – 3.12.2009.),
 30. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2008. godinu – (PD – 30.6.2009., DN – 3.12.2009.),
 31. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom  izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za 2007. godinu – (PD – 27. 10.2009., DN – 27.5.2010.)
 32. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom  izvještaju o izvršenju  Budžeta  Federacije Bosne i Hercegovine  i korisnika Budžeta  Federacije Bosne i Hercegovine  za 2008. godinu - (PD – 24.3.2010., DN – 27.5.2010.)
 33. Izvještaj o radu FERK – a za 2009. godinu - (PD – 8.6.2010., DN – 22.7.2010.),
 34. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu - (PD – 11.5.2010., DN – 22.7.2010.),

 

INFORMACIJE KOJE PRIMAJU K ZNANJU DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Informacija o stanju energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine sa Izvješćem o realiziranju Akcionog plana za prestruktuiranje elektroenergetskog sektora BiH/ Federacije BiH – kao dopuna Informacije, (PD- 25.7.2007., DN-8.11.2007.),
 2. Informacija o problematici vezanoj za Projekat «Gornji horizonti» sa zaključcima Vlade Federacije BiH( PD-17.12.2007., DN-27.11.2007.),
 3. Informacija o ukupnom javnom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (PD-31.10.2007., DN-3.4.2008.),
 4. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa tabelarnim pregledom za period januar – decembar 2007. godine (PD-8.4.2008., DN-3.7.2008.),
 5. Informacija o inspekcijskom nadzoru privatnih visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine  sa prijedlogom zaključaka - (PD-27.3.2008., DN-17.7.2008.),
 6. Informacija o provedbi Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - (PD-27.3.2008., DN-17.7.2008.),
 7. Informacija o dosadašnjoj primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u dijelu koji se odnosi na neratne invalide i civilne žrtve rata - (PD-17.12.2007., DN-17.7.2008.),
 8. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine  sa stanjem 30.06.2008. godine, sa zaključcima – (PD- 28.10.2008., DN – 22.1.2009.)
 9. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. godini - (PD- 27.01.2009., DN – 12.5.2009.),
 10. Informacija o stanju metalne, elektro i namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa analizom uticaja recesije i prijedlogom zaključaka, (PD 21.04.2009., DN 02.06.2009.)
 11. Informacija o „Agrokomercu“ i prijedlog mjera za zaštitu imovine od  daljeg uništavanja, (PD 03.06.2009., DN 02.06.2009.)
 12. Informacija o implementaciji Stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom – (PD – 14.10.2009., DN – 5.11.2009.)
 13. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2008. godini  i planovi gospodarenja šumama  za 2009. godinu – (PD – 1.12.2009., DN – 11.2.2010.),

 

PROGRAMI KOJE USVAJAJU OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Program razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2007. do 2011. godine( PD-2.10.2007., DN-8.11.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 92/07
 2. Program razvoja poduzetništva i obrta u Federaciji Bosne i Hercegovine- «Stanje razvijenosti i prijedlog mjera za rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (2007-2010) » ( PD-17.12.2007., DN-27.11.2007.),
 3. Program rada Vlade Federacije BiH za 2010. godinu – (PD- 9.3.2010., DN – 27.5.2010.)

 

SPORAZUMI KOJE DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE PRIMAJU K ZNANJU

 1. Socijalni sporazum za 2009 – 2010 i Program mjera za ublažavanje globalne ekonomske krize i poboljšanje ambijenta poslovanja (DN – 30.12.2008., PD – 13.1.2009.), “Službene novine FBiH“ broj 4/09

 

PLANOVI KOJE USVAJAJU OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Finansijski plan (Budžet) FERK-a za 2007. godinu – (PD -  24.04.2007., DN- 8.5.2007.god.), “Službene novine FBiH“ broj 37/07
 2. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, – (PD-24.04.2007. DN- 8.5.2007.god.)
 3. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2007. godinu, – (PD -  24.04.2007. DN- 8.5.2007.god.)
 4. Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa Programom rada za 2007. godinu, (DN- 8.5.2007.god., PD – 15.5.2007.)
 5. Plan razvojnih projekata u  Federaciji Bosne i Hercegovine finansiranih iz inokreditinih i donatorskih sredstava (DN- 8.5.2007.god. PD – 15.5.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 71/07
 6. Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje  za 2007. godinu i procjena plana za 2008. i 2009. godinu, – (DN- 8.5.2007. PD- 4.7.2007.)
 7. Plan razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu – (PD- 28.12.2007., DN-29.12.2007),
 8. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu– (PD- 28.12.2007., DN-29.12.2007),
 9. Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2008. godinu i procjena plana za 2009. i 2010. godinu– (PD- 28.12.2007., DN-29.12.2007),
 10. Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu – (PD- 28.12.2007., DN-29.12.2007),
 11. Rebalans Srednjoročnog plana razvoja (2007-2009) s dopunom Plana  za 2010. godinu JP Željeznice FBiH (PD- 3.10.2007., DN- 3.4.2008.),
 12.  Finansijski plan (Budžet) FERK-a za 2008. godinu (DN- 14.2.2008.,  PD-8.4.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 21/08,
 13. Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Programom rada za 2008. godinu- (PD- 8.4.2008., DN- 3.7.2008.),
 14. Plan poslovanja Javnog preduzeća “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o.” za 2008. godinu- (PD- 7.5.2008., DN- 17.7.2008.),
 15. Strateški plan razvoja zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 2008. do 2018. godine ( DN – 3.7.2008., PD – 15.10.2008.),
 16.  Akcioni plan prevencije i suzbijanja maloljetničke delikvencije u    Federaciji Bosne i Hercegovine – (PD – 29.10.2008.,  DN – 22. 1. 2009.)
 17. Finansijski plan FERK-a za 2009. godinu – (PD – 7.4.2009., DN – 12.5.2009.) “Službene novine FBiH“ broj 37/09,
 18. Finansijski  plan FERK-a za 2010. godinu– (PD – 8.12.2009., DN – 22.12.2009.), “Službene novine FBiH“, broj 81/09
 19. Finansijski plan sa Programom rada za 2010. godinu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine– (PD – 11.5.2010., DN – 22.7.2010.),

 

STRATEGIJE KOJE SU USVOJILI OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH (2006-2010) - (PD- 2.10. 2007., DN- 18.10.2007.),
 2. Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine -- (PD- 13.1. 2009., DN- 19.3.2009.),
 3. Strategija zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine (2009.- 2013.), sa zaključcima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine(PD –21.4.2009., DN – 28.9.2009.)
 4.  Strategija zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 2008-2018. godine (PD – 28.5.2009., DN – 26.10.2009.),

 

USVOJENI PROJEKTI U OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Projekat „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine” (PD – 28.5.2009., DN – 26.10.2009.),
 2. Projekat „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“(PD – 20.10.2009., DN – 3.12.2009.),
 3. Projekat “Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” “(PD – 11.5.2010., DN – 22.6.2010.), (Zaključak objavljen u broju 40/10)

 

OBRAČUNI SREDSTAVA KOJE USVAJAJU OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu - (PD- 18.11. 2008., DN- 12.5.2009.),

 

DOKUMENTI NA KOJE DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE DAJU ODOBRENJE I PRIMAJU IH K ZNANJU

 1. Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006.-2016. godine i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Dokument politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2006.-2016. godine ( PD – 27.2.2008. DN -17.7.2008), “Službene novine FBiH“ broj 47/08
 2. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2010-2012. godina (PD - 21.12.2009. primio k znanju, DN -22.12.2009. primio k znanju)

 

AUTENTIČNO TUMAČENJE KOJE DAJU DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Autentično tumačenje člana 52. Zakona o  udruženjima i fondacijama    (PD-30.10.2007., DN-8.11.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 85/07

 

STATUTI NA KOJE SAGLASNOST DAJU OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Statut Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji      Bosne i Hercegovine ( PD-2.10.2007., DN-8.11.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 94/07,
 2. Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine  (PD-17.12.2007., DN-27.11.2007.), “Službene novine FBiH“ broj 5/08,
 3. Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH – (DN - 18.10.2007., PD-17.1.2008.),“Službene novine FBiH“ broj 13/08,
 4. Statut Zavoda za kontrolu lijekova FBiH - (PD - 20.2.2008., DN- 14.3.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 18/08,
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine- (PD-18.11.2008., DN- 19.3.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 23/09

 

PROGRAMI RADA KOJE DONOSI DOM NARODA

 1. Nacrt Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu- (DN- 23.5.2008.),
 2. Prijedlog Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu- (DN- 3.7.2008.),
 3. Prijedlog Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu – (DN – 9.7.2009.)

 

REZOLUCIJE KOJE DONOSE OBA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 1. Rezolucija o sprečavanju maloljetničke delikvencije i postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima - (DN- 14.2.2008., PD- 19.2.2008.), “Službene novine FBiH“ broj 10/09

 

IZVJEŠTAJI KOJE JE PRIHVATIO DOM NARODA, A PREDSTAVNIČKI DOM NIJE PRIHVATIO

 1. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (DN (usvojio kao Informaciju) - 8.5.2007., PD (nije prihvatio) – 15.5.2007.),
 2. Izvještaj o realizaciji sredstava s pozicije tekućih transfera za drugo polugodište 2007. godine: - Kabineta predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Kabineta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine,
  - Kabineta potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, (DN- 17.7.2008. prihvatio, PD- 26.6.2008. nije prihvatio),
 3. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2007. godinu- (DN- 17.7.2008. prihvatio, PD- 26.6.2008. nije prihvatio),

 

IZVJEŠTAJI KOJE JE PREDSTAVNIČKI DOM PRIHVATIO, A DOM NARODA NIJE PRIHVATIO

 1. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (PD- 5.6.2007., DN – 12.7.2007. nije prihvatio),
 2. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2006. godinu – (PD-4.7.2007., DN- 18.10.2007. nije prihvatio),
 3. Izvještaj o radu Upravnog, odnosno Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH za period od 1.1.2006.- 31.12.2006. godine – (PD – 3.10.2007., DN- 3.4.2008. nije prihvatio),
 4.  Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2006.  godinu (vezano za JP Željeznice FBiH) – (PD – 3.10.2007., DN- 3.4.2008. nije prihvatio),
 5. Izvještaj o realizaciji sredstava sa pozicije tekućih transfera za prvo polugodište 2008. godine:
  a) Kabinet  predsjednice Federacije BiH,
  b) Kabinet potpredsjednika Federacije BiH i
  c) Kabinet potpredsjednice Federacije BiH – (PD -28.10.2008. DN – 22.1.2009. nije prihvatio), 
 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01.2007. do 31.12.2007. godine – (PD -28.10.2008., DN – 12.5.2009. nije prihvatio), 

 

ZAKONI KOJE JE USVOJIO PREDSTAVNIČKI DOM, A DOM NARODA NIJE USVOJIO

 1. Zakon o pomilovanju (predlagač: Klub  poslanika SDA u  Predstavničkom  domu) – ( PD – 5.6.2007. (Prijedlog), DN – pretvorio u Nacrt i 12.7.2007. nije ga prihvatio)
 2. Zakon o Finansijsko – informatičkoj agenciji, (PD – 30.05.2007., (Prijedlog), DN – pretvorio u Nacrt i 12.7.2007. nije ga prihvatio),
 3. Zakon o finansiranju političkih stranaka Federacije Bosne i Hercegovine(predlagač: Muhamed Moranjkić, poslanik u Predstavničkom domu), (PD – 4.09.2007., (Prijedlog), DN – 18.9.2007. nije usvojio),
 4. Nacrt zakona o kontroli privatizacije (PD – 11.09.2007., DN – 18.9.2007. nije prihvatio),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, (PD – 10.1.2008., DN – 14.2.2008. nije usvojio),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, (PD- 17.1.2008., DN-14.3.2008. nije usvojio),
 7. Nacrt zakona o podsticajima za razvoj područja posebne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, (PD- 30.1.2008., DN-14.3.2008. nije prihvatio),
 8. Nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti, (predlagač: Aida Čikić, poslanik u Predstavničkom domu) (PD- 28.5.2008., DN-3.7.2008. nije prihvatio),
 9. Nacrt zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u  privrednim društvima i bankama(PD- 15.10.2008., DN-20.11.2008. nije prihvatio),
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama  (predlagač: Nusret Sirćo, poslanik u  Predstavničkom domu) (PD- 23.9.2008., DN-20.11.2008. nije prihvatio),
 11. Nacrt zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine(predlagač: Vesna Saradžić, poslanik u Predstavničkom domu) (PD-7.4.2009., DN-28.4.2009. nije prihvatio),
 12. Nacrt zakona o fiskalnim sistemima – (PD – 30.6.2009., DN – 9.7.2009. nije prihvatio)
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima – (PD – 17.11.2009., DN – 3.12.2009. nije prihvatio),
 14. Prijedlog zakona o veterinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (PD – 17.11.2009., DN – 29.4.2010. nije usvojio),
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim jedinicama, (predlagači: Nusret Sirćo i Mirsad Zaimović, poslanici u Predstavničkom domu) – (PD – 28.5.2009., DN – 29.4.2010. nije usvojio),
 16. Nacrt zakona o javno - privatnom partnerstvu -  (PD- 9.3.2010., DN – 29.4.2010. nije usvojio),
 17. Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih  društava s većinskim učešćem državnog kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine-  (PD- 9.3.2010., DN – 29.4.2010. nije usvojio),
 18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (predlagač: Zijat-Zijo Mušić, poslanik u Predstavničkom domu) -  (PD- 28.4.2010. (Prijedlog), DN – 8.7.2010. pretvorio u Nacrt i  nije ga prihvatio),
 19. Nacrt  zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa (predlagač: Klub poslanika  BPS – Sefer Halilović u Predstavničkom domu) (PD- 14.7.2010., DN – 29.7.2010. nije prihvatio)
 20. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o privrednim društvima – hitni postupak (PD- 13.9.2010., DN – 14.9.2010. nije usvojio)

ZAKONI KOJE JE USVOJIO DOM NARODA, A PREDSTAVNIČKI DOM NIJE USVOJIO

 1. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine – (DN – 25.3.2010., PD – 31.3.2010. nije usvojio)
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Muhamed Osmić, delegat u Domu naroda) – (DN – 27.5.2010. + javna rasprava, PD – 28.7.2010. nije prihvatio),

 

ODLUKE KOJE JE DONIO PREDSTAVNIČKI DOM, A DOM NARODA NIJE DONIO

 1. Odluka o visini naknade za rad članova upravnih odbora federalnih zdravstvenih ustanova – (PD- 27.3.2008., DN – 3.7.2008. nije donio)
 2. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice (Visočica)“ za period od 2007. do 2027. godine – (PD- 14.9.2009., DN – 5.11.2009. nije donio),
 3. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine– (PD- 14.9.2009., DN – 5.11.2009. nije donio),
 4. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine– (PD- 14.9.2009., DN – 5.11.2009. nije donio)
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Vijeća nacionalnih manjina– (PD- 8.6.2010., DN – 22.7.2010. nije donio),

 

PLANOVI KOJE JE POTVRDIO PREDSTAVNIČKI DOM, A DOM NARODA NIJE POTVRDIO

 1. Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sa Programom rada za 2009. godinu –(PD – 22.4.2009., DN- 5.11.2009. nije potvrdio)

 

INFORMACIJE KOJE JE PREDSTAVNIČKI DOM PRIMIO K ZNANJU,
A DOM NARODA NIJE USVOJIO

 1. Informacija o reformi obrazovnog zakonodavstva, sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 28.1.2009., DN – 12.5.2009. nije usvojio)

 

PROGRAMI KOJE JE PRIHVATIO DOM NARODA, A PREDSTAVNIČKI DOM NIJE PRIHVATIO

 1. Program javnih investicija - prioritetnih razvojnih projekata u Federaciji   Bosne i Hercegovine (DN – 27.11.2007., PD – 29.11.2007. vratio na doradu)

 

AKTI KOJI SU RAZMATRANI PO PROCEDURI ZA VITALNI INTERES

 1. Prijedlog zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine-hitni postupak (PD - 25.7.2007. – usvojio uz amandmane, DN – 26.7.2007., razmatrao po proceduri za vitalni interes, 31.10.2007. Zajednička komisija nije postigla saglasnost, te će Vijeće za zaštitu vitalnih interesa pri Ustavnom sudu Federacije BiH donijeti konačnu odluku da li je Prijedlog zakona destruktivan po vitalni interes hrvatskog naroda, 10.6.2008. godine Vijeće za zaštitu vitalnog interesa nije proglasilo ovaj Prijedlog zakona destruktivnim po  vitalni interes hrvatskog naroda, pa će se pristupiti usaglašavanju u Parlamentu Federacije BiH, PD – 22.7.2008. odustao od tri amandmana koja DN nije izglasao, te je Prijedlog zakona usvojen u istovjetnom tekstu),
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine –(PD- 22.4.2008. usvojio, DN- 29.4.2008. razmatrao po proceduri za vitalni interes, 6.5.2008. Zajednička komisija nije postigla saglasnost, te će Vijeće za zaštitu vitalnih interesa pri Ustavnom sudu Federacije BiH donijeti konačnu odluku da li je Prijedlog zakona destruktivan po vitalni interes hrvatskog naroda, 24.6.2008. godine Vijeće za zaštitu vitalnog interesa nije proglasilo ovaj Prijedlog zakona destruktivnim po  vitalni interes hrvatskog naroda),
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – (PD - 30.10.2007. usvojio uz amandmane, DN-29.5.2008. razmatrao po proceduri za vitalni interes, 10. 6. 2008. Zajednička komisija nije postigla saglasnost, te će Vijeće za zaštitu vitalnih interesa pri Ustavnom sudu Federacije BiH donijeti konačnu odluku da li je Prijedlog zakona destruktivan po vitalni interes bošnjačkog naroda, 29.7.2008. godine Vijeće za zaštitu vitalnog interesa nije proglasilo ovaj Prijedlog zakona destruktivnim po vitalni interes bošnjačkog naroda, pa će se pristupiti usaglašavanju u Parlamentu Federacije, 28.10.2008. godine Predstavnički dom usvojio dva amandmana koja je usvojio i Dom naroda, te je Prijedlog zakona usvojen u istovjetnom tekstu)

 

AMANDMANI NA USTAV FEDERACIJE KOJE JE PROGLASIO VISOKI PREDSTAVNIK, A PARLAMENT FEDERACIJE NIJE USVOJIO

 1. Odluka kojom se ispravlja prevod zvanične Odluke Visokog predstavnika kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije BiH, “Službene novine FBiH“ broj 32/07

 

AKTI USVOJENI U RAZLIČITOJ FORMI U OBA DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  izvršavanju Budžeta   Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (predlagatelj:Klub poslanika Stranke za BiH u Predstavničkom domu) (PD – 30.05.2007., (Prijedlog), DN - 12.7.2007. (Nacrt))
 2. Zakon o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje (PD – 5.6.2007. (Prijedlog), DN - 12.7.2007. (Nacrt))
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (PD- 3.7. 2007. (Prijedlog), DN - 26.7.2007. (Nacrt))
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća (predlagač: Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu) – (PD- 28.3.2008. (Prijedlog), DN- 29.5.2008. (Nacrt) + javna rasprava)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku (predlagač: Vesna Saradžić, poslanik u Predstavničkom domu – (PD- 13.1.2009. (Prijedlog), DN- 28.4.2009. (Nacrt) + javna rasprava
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (predlagač: Muhamed Osmić, delegat u Domu naroda) – hitni postupak– (DN – 27.5.2010. (Prijedlog), PD – 28.7.2010. (Nacrt))

 

AKTI KOD KOJIH USAGLAŠAVANJE NIJE USPJELO

 1. Izvještaj Zajedničke komisije domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ( DN – 23.5.2008. prihvatio, PD – 16.7.2008. - skinuto s dnevnog reda, zato što je Zakonodavno-pravna komisija zauzela stav da premijer nije imao ni ustavnih ni poslovničkih mogućnosti da sazove ovu Komisiju),
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine – (PD – 8.6.2010., DN – 22.7.2010. usvojio uz amandmane, pa je potrebno da se Predstavnički dom izjasni o amandmanima,  PD – 27.7.2010- nije usvojio amandmane koje je izglasao Dom naroda, 7.9.2010. – Zajednička komisija predložila Prijedlog za rješenje spornih pitanja, PD – 13.9.2010. – usvojio Prijedlog za rješenje spornih pitanja DN - 23.9.2010 nije usvojio Prijedlog za rješenje spornih pitanja čime Prijedlog odluke nije usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine