Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt


Parlament Fedracije Bosne i Hercegovine
Hamdije Kreševljakovića br. 3  

Centrala

219-190

 

PREDSTAVNIČKI DOM

Edin Mušić, predsjedavajući
Tel: 263-585, 263-586
Fax: 223-623
E - mail: edin.music@parlamentfbih.gov.ba
E - mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

Mladen Bošković, potpredsjedavajući
Tel: 226-655, 225-321
Fax: 203-232
E - mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

Vesna Švancer, potpredsjedavajuća
Tel: 226-655
Fax: 203-232
E - mail: vesna.svancer@parlamentfbih.gov.ba

Stela Ibrović , v.d sekretara Predstavničkog doma
Tel: 209-720
Fax: 223-623
E - mail: stela.ibrovic@parlamentfbih.gov.baDOM NARODA

Lidija Bradara , predsjedavajuća
Tel: 666-681
Fax: 223-622
E - mail: lidija.bradara@parlamentfbih.gov.ba
E - mail: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba

Jasenko Tufekčić, potpredsjedavajući
Tel: 664-893
Fax: 203-249
E - mail: jasenko.tufekcic@parlamentfbih.gov.ba

Drago Puzigaća, potpredsjedavajući
Tel: 033/223-051
Fax:033/222-667
E - mail: drago.puzigaca@parlamentfbih.gov.ba

Izmir Hadžiavdić, sekretar
Tel: 203-246
Fax: 205-547
E - mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba

 

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Računovodstvo
Tel: 209-451

Radni odnosi
Tel: 203-259

Dokumentacija
Tel: 666-723

Pisarnica
Tel: 206-828
Tel: 219-190 lokal: 110
Fax: 445-390
Fax: 203-243

Daktilobiro
Tel: 219-190, lokal 220

 

 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 
 
  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine