Parlament Federacije Bosne i Hercegovine


Adresa:
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo

Tel:
Centrala 219-1901

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O Domu naroda


Dom naroda se organizira i radi po Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, zakonu i Poslovniku.

Ako neko pitanje organiziranja i rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije uređeno Poslovnikom, uređuje se zaključkom. Zaključak se primjenjuje danom donošenja, ako zaključkom nije drugačije određeno.

Dom naroda radi u sjednicama. Sjednice Doma naroda mogu biti:

  • redovite
  • izvanredne i
  • posebne (s javnošću)

Dom naroda Parlamenta FBiH sastoji se od 58 izaslanika od kojih po 17 izaslanika iz reda svakog od konstitutivnih naroda i sedam izaslanika iz reda ostalih.

Dom naroda Parlamenta FBiH iz reda svojih članova bira predsjedatelja i 2 potpredsjedatelja, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Kolegij Doma naroda Parlamenta FBiH sačinjavaju: predsjedatelj, 2 potpredsjedatelja, predsjednici klubova i tajnik Doma.

U Domu naroda su utemeljeni klubovi izaslanika i to: Klub izaslanika bošnjačkog naroda, Klub izaslanika hrvatskog naroda i Klub izaslanika srpskog naroda.

Dom naroda ima 19 radnih tijela koja svoje sjednice održavaju u službi rada Doma i doprinose njegovom učinkovitijem radu.

 


 

 

 

 
Unesite pojam za pretragu:
 
 
  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. . godine