Парламент Федерације Босне и Херцеговине 
Хамдије Крешевљаковића бр. 3  

 

Централа 033/219-190

 


ПРЕДСТAВНИЧКИ ДОМ

 

Мирјана Маринковић - Лепић , предсједавајући 
Тел: 033/263-585, 033/263-586
Фаx: 033/223-623
Е - маил: mirjana.marinkovic-lepic@parlamentfbih.gov.ba
Е - маил: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

 

Младен Бошковић, потпредсједавајући 
Тел: 033/226-655, 033/225-321 
Фаx: 033/203-232 
Е - маил: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

 

Едина Гебела, потпредсједавајућа
Тел. 033/226-655
Фаx: 033/203-232 
Е - маил: edina.gabela@parlamentfbih.gov.ba

 

Иван Миличевић , секретар Представничког дома 
Тел: 033/225-321
Фаx: 
Е - маил: ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba


ДОМ НAРОДA

 

Томислав Мартиновић, предсједавајући
Тел: 033/666-681 
Фаx:033/223-622
Е - маил: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba
Е - маил: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba

 

Незим Алагић, потпредсједавајући 
Тел:033/664-893 
Фаx:033/203-249 
E - маил: nezim.alagic@parlamentfbih.gov.ba

 

Слађан Илић, потпредсједавајући
Тел: 033/223-051
Фаx:033/222-667 
E - маил: sladjan.ilic@parlamentfbih.gov.ba

 

Измир Хаџиавдић, секретар 
Тел: 033/203-246 
Фаx: 033/205-547 
E - maил: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba


ЗAЈЕДНИЧКА СЛУЖБА
 

Алдин Шљиво, Начелник Заједничке службе
Тел:  033/246-741
Е - маил: aldin.sljivo@parlamentfbih.gov.ba

 

Јединица за интерну ревизију
Заједничке службе Парламента Федерације БиХ


Мирза Кудић, шеф Јединице
Тел: 033/203-564
E - маил: mirza.kudic@parlamentfbih.gov.ba


Едина Ђерлек, интерни ревизор
Тел: 033/200-451
E - маил: edina.djerlek@parlamentfbih.gov.ba


Одсјек за рачуноводство, финансије и буџет:

Алдијана Штета, шеф Одсјека
Тел: 033/209-244
Тел: 033/226-064
E - маил: aldijana.steta@parlamentfbih.gov.ba
E - маил: racunovodstvo.pfbih@parlamentfbih.gov.ba

 

Одсјек за радне односе:

Азра Селимовић, шеф Одсјека
Тел: 033/203-259
Тел: 033/203-565
E - маил: azra.selimovic@parlamentfbih.gov.ba

 

Писарница: 
Пријем поште
Тел: 033/407-974
Тел: 033/219-190 lokal: 259
E - маил: pisarnicapfbih@parlamentfbih.gov.ba

Отпрема поште
Тел: 033/206-828
Fax: 033/445-390 

 

Документација: 
Тел: 033/666-723

 

Дактилобиро:
Тел: 033/220-584