Izaslanik -Bradara Lidija


 

45

 

Ime i prezime: Lidija Bradara

Nadnevak rođenja:  17.08.1971. godine

Mjesto rođenja: Kiseljak

Prebivalište: Kiseljak

Nacionalnost: Hrvatica

Stranačka pripadnost: HDZ BiH

Zanimanje: ECC

Završena škola/stručno zvanje: Ekonomski fakultet

Radno iskustvo: Služba za financije i proračun općine Kiseljak, izaslanica u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, savjetnica predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Članica Predsjedništva HDZ BiH od 2003. godine, predsjednica KO HDZ BiH Kantona Središnja Bosna, ravnateljica Političke akademije HDZ BiH, od 2002-2010. zastupnica u Saboru Kantona Središnja Bosna, od 2005-2011. izaslanica u Domu naroda P FBiH, na izborima 2014. godine izabrana za zastupnicu u Saboru KSB

Obiteljsko stanje: Udata, majka jednog djeteta