Ime i prezime: Arman Zalihić

Datum rođenja: 13.4.1991. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Mostar

Nacionalnost: Ostali

Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BiH- SDP BiH

Zanimanje: magistar novinarstva

Završena škola/znanstveno zvanje: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru- smjer novinarstvo

Radno iskustvo:

- Fudbalski klub Velež- Mostar

- Socijaldemokratska partija BiH

 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- član Glavnog odbora SDP-a BiH

- predsjednik Gradskog odbora SDP-a BiH- Mostar

- vijećnik u Gradskom vijeću Grada Mostar

Obiteljsko stanje: oženjen, otac jednog djeteta