Ime i prezime: Halil Selimbašić

Datum rođenja: 14.1.1968. godine

Mjesto rođenja: Kladanj

Prebivalište: Kladanj

Nacionalnost: Bosanac

Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BiH-SDP BiH

Zanimanje: penzioner

Završena škola/znanstveno zvanje: Fakultet političkih nauka- odbrana i sigurnost

Radno iskustvo:

- umirovljeni pripadnik OS BiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- član SDP-a BiH od 15.4.2022. godine

Obiteljsko stanje: oženjen, otac jednog djeteta