Ime i prezime: Senita Handukić

Datum rođenja: 19.2.1969. godine

Mjesto rođenja: Bosanska Krupa

Prebivalište: Bihać

Nacionalnost: Bosanka

Stranačka pripadnost: Demokratska fronta- DF

Zanimanje: programer

Završena škola/znanstveno zvanje: IV stepen- Informatički smjer, zanimanje- programer

Radno iskustvo:

- u struci ne

- tajnik stranke

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- aktivna članica DF-a

- zastupnica u Skupštini Unsko-Sanskog kantona

Obiteljsko stanje: udata, majka dvoje djece