Ime i prezime: Nikola Materić

Datum rođenja: 25.4.1974.god.

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SNSD

Zanimanje: /

Završena škola/znanstveno zvanje: Diplomirani strojarski inženjer

Radno iskustvo:

- Prof. u srednjoj školi Drvar, poslovi stroj..inž. kao tehnički direktor u firmi KONVEKTA d.o.o. Drvar

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

  • Vijećnik SNSD u OV Općine Drvar 2016.-2018. godine

 

Obiteljsko stanje: oženjen, otac dvoje djece