IZASLANIK - ШАРАВАЊА-ЗРИМШЕК ИВАНА


Ime i prezime: Ivana Zrimšek Šaravanja

Datum rođenja: 12.8.1978. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Ljubuški

Nacionalnost: Hrvatica

Stranačka pripadnost: Hrvatska demokratska zajednica BiH- HDZ BiH

Zanimanje: Magistar glazbene umjetnosti

Završena škola/znanstveno zvanje: Prof. glazbene umjetnosti u glazbenoj školi

Radno iskustvo:

- Nastavnica/profesorica flaute

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- zastupnica u Skupštini Zapadno-Hercegovačkog kantona 2018-2022

Obiteljsko stanje: udana, majka šestoro djece