IZASLANIK - MRNJAVAC BORIS


Ime i prezime: Boris Mrnjavac

Datum rođenja: 28.11.1993.god.

Mjesto rođenja: Kiseljak

Prebivalište: Kiseljak

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: HDZ BiH

Zanimanje: ekonomist

Završena škola/znanstveno zvanje: Ekonomski fakultet u Sarajevu –magistar Menadžmenta i informacionih tehnologija

Radno iskustvo: JU Dom zdravlja Kiseljak - 3 godine i 6 mjeseci

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

  • Vijećnik u OV Kiseljak 2016.-2020. godine, 2020.-2022. godine

 

Obiteljsko stanje: neoženjen