IZASLANIK - BANOVIĆ SILVA


Ime i prezime: Silva Banović

Datum rođenja: 10.12.1988.god.

Mjesto rođenja: Zavidovići

Prebivalište: Tuzla

Nacionalnost: Hrvatica

Stranačka pripadnost: Narod i Pravda

Zanimanje: doktorica logopedije

Završena škola/znanstveno zvanje: doktor nauka (dr.sci.)

Radno iskustvo:

  • 2014. - Univerzitet u Tuzli
  • 2012.-2014. – Centar za djecu sa posebnim potrebama (logoped)
  • 2014.- Centar za djecu (v.d. direktor)

 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: zastupnica u Skupštini TK

Obiteljsko stanje: udana, majka