IZASLANIK - MAHMIĆ MEHMED


Ime i prezime: Mehmed Mahmić

Datum rođenja: 28.11.1980. godine

Mjesto rođenja: Bosanska Krupa

Prebivalište: Bosanska Krupa

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije – SDA

Zanimanje: diplomirani politolog

Završena škola/znanstveno zvanje:

- Univerzitet u Sarajevu

- Fakultet političkih nauka – FPN

- VII stepen – diplomirani politolog

Radno iskustvo:

- Preduzeće: FZ PIO/MIO KAS Bihać v.d. direktor / direktor

Period rada: od 20.08.2018. godine do danas

- Preduzeće: FZ PIO/MIO KAS Bihać - Šef poslovnice Sanski Most

Period rada: 2018.

- Dom naroda Parlamenta F BiH

Period rada: 2015. - 2018. godina

- Preduzeće: FZ PIO/MIO KAS Bihać - Šef poslovnice Bosanska Krupa

Period rada: 2012. - 2015. godina

- Preduzeće: FZ PIO/MIO KAS Bihać - Referent u poslovnici Bosanska Krupa

Period rada: 2010. - 2012. godina

- Preduzeće: Općina Bosanska Krupa - volonter

Period: 2008. - 2009. Godina

 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- 2008. - 2014. godine vijećnik u Općinskom vijeću Bosanska Krupa

- 2014. - 2018. godine zastupnik u Skupštini USK i delegat u Domu naroda FBiH

- 2018. - 2022. godina zastupnik u Skupštini USK

- 2022. - zastupnik u Skupštini USK i delegat u Domu naroda FBiH

- član Glavnog odbora SDA BiH,

- predsjednik gradske organizacije SDA Bosanska Krupa,

- član kantonalnog odbora SDA USK

Obiteljsko stanje: oženjen, otac dvoje djece