IZASLANIK - HODZIĆ HIKMET


Ime i prezime:Hikmet Hodžić

Datum rođenja: 4.10.1957. godine

Mjesto rođenja:Livno

Prebivalište: Livno

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje: Dr. sci.

Završena škola/znanstveno zvanje:

-Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu-diplomirani oec;

-Postidplomski studij na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu –oblast Ekonomika – zvanje Mr.sci.

- Na istoj oblasti završen i doktorski studij – zvanje Dr.sci.

Radno iskustvo:

-Profesor grupe ekonomskih predmeta u Srednjoškolskom centru u Livnu (1980-1984)

-Komercijalista u tvornici konfekcije „Modna odjeća“ Livno (1984-1987)

-Generalni direktor u tvornici konfekcije „Modna odjeća“ Livno (1987-1992)

-Zastupnik u skupštini Kantona 10 (1999-danas)

-Ministar u Vladi Kantona 10

- Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

-Član Povjereništva SDA Livno,

-Član Kantonalnog odbora SDA Livno,

-Potpresjednik KO SDA Livno,

-Član IOGO SDA Livno,

-Predsjednik IOKO SDA Livno,

-Član Predsjedništva SDA-BiH,

-Član GO SDA BiH,

-Član odbora i komisije u Savjetu SDA BiH.

 

Obiteljsko stanje: oženjen