IZASLANIK - ALAGIĆ NEZIM


Ime i prezime: Nezim Alagić

Datum rođenja: 9.3.1997. godine

Mjesto rođenja: Goražde

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Nova politička inicijativa - NPI

Zanimanje: Bachelor međunarodnih odnosa

Završena škola/znanstveno zvanje: Internacionalni fakultet u Sarajevu, Fakultet za biznis i

administraciju- Bachelor međunarodnih odnosa

Radno iskustvo:

- Rukovoditelj poslovne jedinice „Bijela voda“ d.o.o. - 3 godine i 3 mjeseca radnog iskustva

- Izaslanik u skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona – 2022 - danas

 

Obiteljsko stanje: neoženjen