Delegat -Kantarević Rasim


 

32


Ime i prezime: Rasim Kantarević

Datum rođenja: 14.04.1971. godine

Mjesto rođenja:  Velika Kladuša

Prebivalište: Velika Kladuša

Nacionalnost: Ostali

Stranačka pripadnost: Laburistička stranka BiH

Zanimanje: Mašinski tehničar

Završena škola/stručno zvanje: SSS - srednja građevinska škola

Radno iskustvo: Trgovina, građevinarstvo, politika

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Predsjednik OO Laburista BiH Velika Kladuša, zastupnik u Skupštini USK

Porodično stanje: Oženjen, otac dvoje djece