Delegat - Simić Nikola


 

12 


Ime i prezime: Nikola Simić

Datum rođenja: 11.11.1956. godine

Mjesto rođenja: Bugojno

Prebivalište: Bugojno

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje: dipl.ing. poljoprivrede

Završena škola/stručno zvanje: VSS

Radno iskustvo: tehnički direktor agronomije,
općinski inspektor

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:   
Vijećnik u Općinskom vijeću, delegat u Domu naroda.

Porodično stanje: Neoženjen