Delegat - Mihajlović Slaviša


 

30

 

Ime i prezime: Slaviša Mihajlović

Datum rođenja:  04.06.1978. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište:  Drvar

Nacionalnost:  Srbin

Stranačka pripadnost: Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD

Zanimanje: Doktor medicine - specijalizant hirurgije

Završena škola/stručno zvanje: Doktor medicine

Radno iskustvo: Ljekar opšte meeicinem šef službe hitne pomoći, poslanik u Kantonalnoj Skupštini kantona 10, delegat u Domu naroda FBiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:   
Predsjednik mladih socijaldemokrata - Drvar, predsjednik IO Drvar, predsjednik Izvršnog Štaba OU Drvar, član Glavnog odbora SNSD-a

Porodično stanje:  Neoženjen