Delegat - Kojović Predrag


 


Ime i prezime: Predrag Kojović

Datum rođenja:  02.07.1965. godine

Mjesto rođenja:  Travnik

Prebivalište:  Sarajevo

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: Naša stranka

Zanimanje: Novinar

Završena škola/stručno zvanje:  Pravni fakultet u Sarajevu

Radno iskustvo: Novinar REVTERS-a 20 godina

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: U rukovodstvu Naše stranke

Porodično stanje: