Delegat - Jukić Damir


 

24 


Ime i prezime: Damir Jukić

Datum rođenja: 20.01.1983. godine

Mjesto rođenja: Žepče

Prebivalište: Žepče

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: HDZ BiH

Zanimanje: Dipl. OEC

Završena škola/stručno zvanje: VSS, Dipl. OEC

Radno iskustvo: 2005 - 2015 Općina Žepče

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Obavljao više stranačkih funkcija, trenutno član Predsjedništva HDZ BiH

Porodično stanje: Oženjen, otac dvoje djece