Delegat - Bešlić Zdravko


 

34


Ime i prezime: Zdravko Bešlić

Datum rođenja: 10.12.1964. godine

Mjesto rođenja: Posušje

Prebivalište: Posušje

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: HDZ BiH

Zanimanje:

Završena škola/stručno zvanje:  VŠS - viša medicinska škola, VSS - diplomirani novinar

Radno iskustvo: 20 godina radnog staža

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Općinski odbor, Kantonalni odbor, Središnji odbor HDZ BiH.

Porodično stanje: Oženjen, otac četvero djece