Ime i prezime: Duško Radun

Datum rođenja: 12.02.1976. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Bosansko Grahovo

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: Srpska napredna stranka FBiH

Zanimanje: šumarski tehničar

Završena škola/stručno zvanje: Srednja škola – šumarski tehničar

Radno iskustvo:

- Načelnik Općine Bosansko Grahovo – 3 godine

- Šumsko gazdinstvo Klekovača Potoci – 10 godina

- Šef benzinske pumpe – 4 godine

- Direktor Hotela Drvar - 3 godine

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Srpska napredna stranka FBiH

Porodično stanje: oženjen, otac dvoje djece