Delegat - Kurtović Mustafa


 

16


Ime i prezime: Mustafa Kurtović

Datum rođenja:  27.04.1951. godine

Mjesto rođenja: Goražde

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje:  Profesor sociologije

Završena škola/stručno zvanje:  VSS-Profesor sociologije

Radno iskustvo: 37 godina

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:   predsjednik Kantonalnog odbora SDA, član Kantonalnog odbora SDA, načelnik općine 2004.-2008., ministar za privredu BPK Goražde

Porodično stanje:  Oženjen