DELEGAT - ALIĆ SENAD


Ime i prezime: Senad Alić

Datum rođenja: 10.07.1967. godine

Mjesto rođenja: Goduš

Prebivalište: Sapna

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Pokret demokratske akcije - PDA

Zanimanje: politolog

Završena škola/stručno zvanje: VSS/magistar politolog

Radno iskustvo: 33 godine

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- predsjednik Kantonalnog odbora PDA Tuzlanskog kantona
- vijećnik u Općinskom vijeću Sapna (tri mandata)
- poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona (četiri mandata)
- jedan mandat predsjedavajući Skupštine

Porodično stanje: oženjen, otac dvoje djece