Delegat - Ćatić Osman


 8

 

Ime i prezime: Osman Ćatić

Datum rođenja: 15.04.1976. godine

Mjesto rođenja: Konjic

Prebivalište: Konjic

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje: Prof. historije

Završena škola/stručno zvanje: Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, Fakultet humanističkih nauka - prof. historije

Radno iskustvo: Općinsko vijeće Konjic - predsjednik Kluba SDA, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Skupština HNK-a

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: Član Glavnog odbora SDA BiH

Porodično stanje: Oženjen, otac jednog djeteta