16. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


17.01.2022.

Na jučerašnjoj 16. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu prihvaćeni su Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Usvojen je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta izgradnje dionice autoputa Medakovo -Poprikuše na Koridoru Vc.

Dom naroda dao je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu (druge izmjene) i izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Aneks I - druge izmjene) i Odluku o načinu izvršenja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2021. godinu (druge izmjene i dopune), Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu, na Odluku o načinu izvršenja Plana, kao i na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu, Odluku o njegovu izvršenju i procjenu plana za 2023. i 2024. godinu.

Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID - 19 u Federaciji BiH na dan 27.12.2021. godine sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federanog ministarstva zdravstva primljena je na znanje kao i Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2022. i kvartalni izvještaji o dugu Q1/2020, Q2/2020, Q3/2020, Q4/2020, Q1/2021, Q2/2021, Q3/2021.

Po završetku 16. održana je i Osma vanredna sjednica Doma naroda u okviru koje je razmatrana i usvojena Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2022. godine.