Nastavak 16. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


16.01.2017.

Za nastavak 16. sjednice preostale su slijedeće tačke dnevnog reda:

4. Prijedlog  zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
Amandmani i izjašnjenje, izjašnjenje_2,
5. Prijedlog zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 - Amandmani, i izjašnjenje,
6. Nacrt zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine,
7.  Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, 
8. Nacrt zakona o boravišnoj taksi Federacije Bosne I Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja  Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije BiH za 2016. godine,
-Plan rada i razvoja  Zavoda za transfuzijsku medicine Federacije BiH za 2016. godine
 sa Odlukom o usvajanju Plana od Upravnog odbora Zavoda, broj: 01-1-390/16 od 18.1.2016. godine,
-Zaključak Vlade Federacije,
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti 
na:
- Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu (konsolidovani)
- Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I);
- Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu (Anex II)
,
11.
 Izbor i imenovanja:
Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
Rješenje o utvrđivanju Liste prijedloga za imenovanje članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Za 17. sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zaključaka (predlagač: Slaviša Šućur, delegat u Domu naroda),
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak
  - Amandman Vlade FBiH,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH, 
 4. Prijedlog zakona o osiguranju, 
  - Amandman Anera Žuljevića, 
  izjašnjenje Vlade FBiH, 
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
 6. Nacrt zakona o štrajku,
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017. – 2020. godina,
  - Program provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017. – 2020. godina,
 8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc, broj: 02-02-2416/16 od 29.12.2016. godine,
  - Ugovor o Amandmanu broj 1 na Ugovor o implementaciji Projekta od 22 decembra 2015 (Projekt koridor Vc 2)  između JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  - Ugovor o Amandmanu broj 1  na Ugovor o podršci Projekta 
  (Projekt Koridor Vc 2) između Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske banke  za obnovu i razvoj
  -Ugovor o zajmu (Projekt Koridor Vc 2 - nastavak)  između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj
  - Zapisnik sa pregovora 
  - Zapisnik sa tehničkih razgovora
  Informacija o zajmu Europske  banke za obnovu i razvoj (EBRD) za  Projekat Koridor Vc
  ,
 9. Amandmani Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine ''Autocesta na Koridoru Vc'',
  - Ispravka greške u Amandmanu II,

  - Ispravka greške u Amandmanu I,
 10. Izbor i imenovanja.   

          Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Dokumenti
 • Izvještaj sa sjednice
 • Sjednice u cijelosti možete pogledati na sljedećim linkovima:
  Nastavak 16. sjednice Doma naroda PFBiH 26.1.2017. godine

 • Poziv sjednice