AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – skraćeni postupak, broj: 02-02-1783/21 od 10.9.2021. godine - (PD-26.sj. 27.10.2021.godine, DN - 15. sj. – 9.12.2021), „Službene novine Federacije BiH“, broj 103/21