AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021.-2027.)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Dopis Fondacije CURE u vezi Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021.-2027.)

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT