AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske Investicijske Banke (EIB) za realizaciju projekta Koridor Vc Mostar jug

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske Investicijske Banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc Mostar Jug -- (PD – 29. van. sj. 22.5.2018., DN- 19. van. sj. 6.6.2018. donio), „Službene novine Federacije BiH“, broj 50/18,