AKT/ PREGLEDAČ

- Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016.-2025. godina,

- Prijedlog zaključka 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Strategija razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016.-2025. godina - (PD usvojio - 28. van. sj. 22.5.2018. godine, DN usvojio - 22. sj. 6.6.2018. usvojio), „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/18