AKT/ PREGLEDAČ

 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje Vlade FBiH

- Amandman Vlade FBiH


 

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

 

 

 

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest - (Dom naroda PFBiH je usvojio Prijedlog ovog zakona koji je predložila Vlada Federacije sa tehničkom ispravkom koja je istovjetna Amandmanu Vlade Federacije na Prijedlog zakona o osiguranju koji su predložili Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Budući da je tekst Prijedloga zakona o osiguranju koji je predložila Vlada Federacije istovjetan Prijedlogu zakona o osiguranju koji su predložili poslanici  Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer, u Predstavničkom domu, tekst Zakona je usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta FBiH).

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o osiguranju -  Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17