Prezentacija MATRA programa obuke o vladavini prava za državne službenike

Sarajevo,


14.05.2024.

U posjeti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine su bili Joeri Buhrer Tavanier, vršilac dužnosti izvršnog direktora Nizozemskog Helsinškog komiteta i dr. Darinka Piquani sa Pravnog fakulteta u Leidenu. Razlog posjete bio je da se državnim službenicima u Parlamentu Federacije prezentira MATRA program obuke o vladavini prava Matra Rule of Law Training Programme i to konkretno programi koji se odnose na Integritet državnih službenika i Funkcionisanje demokratskih institucija. Hibridni program osposobljavanja osmišljen je za jačanje institucionalnih kapaciteta u području vladavine prava u okviru kojeg državni službenici imaju priliku steći uvid u najbolje prakse u širokom rasponu tema. Program finansira Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske a provode ga Nizozemski Helsinški komitet, Haška akademija za lokalnu upravu i Pravni fakultet u Leidenu. Ispred stručnih službi Parlamenta Federacije BiH prezentaciji su prisustvovali: Edina Đerlek, Ivan Buda, Alma Varaki, Anida Hasanović, Adela Kulaš, Muamera Ahmedspahić, Almedina Bulić, Biljana Andrić i Aida Hadžić-Salkić.